Λεπτομέρεις Εταιρείας

  • ΙΔΡΥΣΗ: 26 Νοεμβρίου 2019
  • ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1.000,00 ευρώ
  • ΜΕΤΟΧΟΙ: 1. Χρυσαφίδου Ελένη (ποσοστό 49%), 2. Χρυσαφίδου Σοφία (ποσοστό 49%), 3. Κώτσης Χρήστος (ποσοστό 1%), 4. Καρκαλέτσης Θεόδωρος (ποσοστό 1%)
  • ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 152883006000
  • Α.Φ.Μ.: 801258404
  • ΕΔΡΑ: Ελευθερίου Βενιζέλου 63, Τ.Κ. 54631, Θεσσαλονίκη