Βεβαίωση για μεταβίβαση ακινήτου

Η βεβαίωση για τη μεταβίβαση του ακινήτου, είναι πλέον απαραίτητη για οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη ακινήτου και η ισχύς της ειναι δίμηνη από την ημερομηνία αυτοψίας του μηχανικού στο ακινήτο. Η βεβαίωση ουσιαστικά πιστοποιεί τη μη ύπαρξη αυθαιρεσιών στο ακίνητο, σύμφωνα με την υπάρχουσα πολεοδομική άδεια. Το γραφείο μας εκδίδει βεβαιώσεις μεταβίβασης εντός 24 ωρών από την αυτοψία στο ακίνητο. Απαραίτητα για την αυτοψία είναι τα πολεοδομικά σχέδια της αδείας με πρόσφατη επικύρωση από την αρμόδια υπηρεσία.

Το κόστος της βεβαίωσης ποικίλλει ανάλογα με το είδος του ακινήτου και την τοποθεσία του (εντός ή εκτός σχεδίου). Ενδεικτικά, οι τιμές του γραφείου μας είναι:

-Βεβαίωση για ακίνητο εντός σχεδίου                                      από 100,00 ευρώ

-Βεβαίωση για ακίνητο εκτός σχεδίου                                      από 150,00 ευρώ

(δεν περιλαμβάνεται το κόστος σύνταξης τοπογραφικού διαγρράμματος, εφόσον δεν υπάρχει)

-Ευρεση πολεοδομικών σχεδίων                                               από 30,00 ευρώ

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 

 

Για οποιαδήποτε απορία σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.