Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Η διαδικασία της τακτοποίησης των αυθαιρέτων ξεκίνησε δυναμικά με το Ν. 3843/2010 ή αλλιώς γνωστό ως "νόμο των ημιυπθρίων". Συνεχίστηκε με το Ν. 4014/2011 - ο οποίος κρίθηκε αντισυναγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας, συνεχίστηκε με το Ν. 4178/2013 και σήμερα είναι σε ισχύ ο Ν. 4495/2017.

Πολλοί από εμάς, δε γνωρίζουμε ότι το ακίνητο μας έχει αυθαιρεσίες, είτε γιατί το αγοράσαμε έτσι, είτε γιατί είναι παλιό. Δυστυχώς, τα περιισσότερα ακίνητα, άσχετα από το χρόνο κατασκευής, παρουσιάζουν αυθαιρεσίες οι οποίες πρέπει άμεσα να ρυθμιστούν.

  • Πρέπει να ελέγξω το ακίνητο μου;

Ναι! Πρέπει να προχωρήστε άμεσα σε έλεγχο του ακινήτου σας. Για να γίνει ο έλεγχος, έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας και προγραμματίζουμε επιτόπια επίσκεψη, όπου βεβαιώνουμε την ύπαρξη ή όχι αυθαιρεσιών.

  • Γιατί να ελέγξω το ακίνητο μου; 

Ο έλεγχος του ακινήτου κρίνεται απαραίτητος. Εάν το ακίνητο σας έχει αυθαιρεσίες που δε γνωρίζετε, η τρέχουσα νομοθεσία ευνοεί τη ρύθμιση τους με χαμηλό κόστος. Εάν δεν προχωρήσετε σε έλεγχο, πιθανόν να βρεθούν αυθαιρεσίες στον έλεγχο κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου ή όταν προχωρήσετε στην έκδοση της ταυτότητας του κτιρίου. Τότε, θα αναγκαστείτε να πληρώσετε πολλαπλάσια πρόστιμα, καθώς δε θα υπάρχει άλλη επιλογή.

  • Είμαι υποχρεωμένος να τακτοποιήσω τις αυθαιρεσίες που έχω;

Δεν υπάρχει υποχρέωση, με την έννοια της εξαναγκαστικής ρύθμισης των αυθαίρετων κτισμάτων. Η τρέχουσα νομοθεσία ευνοεί τη ρύθμιση τους με χαμηλό κόστος. Εάν δεν προχωρήστε σε τακτοποίηση των αυθαιρεσιών σας, κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου ή όταν προχωρήσετε στην έκδοση της ταυτότητας του κτιρίου, θα αναγκαστείτε να πληρώσετε πολλαπλάσια πρόστιμα, καθώς δε θα υπάρχει άλλη επιλογή.

  • Τι είναι η ταυτότητα του κτιρίου;

Η ταυτότητα του κτιρίου, θα είναι ένας μοναδικός κωδικός που θα συνοδεύεται από ένα φάκελο με όλα τα στοιχεία του κτιρίου. Ψηφίστηκε με το Ν. 3843/010 και αναμένουμε να τεθεί σε ισχύ. Από την ημέρα που θα τεθεί σε ισχύ - και εντός δέκα ετών - όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα υποχρεούνται να προχωρήσουν στην έκδοση της για κάθε ακίνητο. Η ταυτότητα θα συμπεριλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, ανάμεσα στα οποία και αποτύπωση όπου θα φαίνεται το ακίνητο και οι τυχόν αυθαιρείες του.

  • Προχώρησα σε ρύθμιση στο παρελθόν με το Ν. 3843/2010 ή/ και με το Ν. 4014/2011. Είμαι καλυμμένος;

Όχι, δεν είστε απαραίτητα καλυμμένος. Εάν προχωρήσατε σε τακτοποίηση με το Ν. 3843/2010, καλό είναι να προχωρήσετε σε έλεγχο του ακινήτου. Εάν προχωρήσατε σε τακτοποίηση με το Ν. 4014/2011 είναι απαραίτητο να κάνετε μετάβαση στο Ν. 4495/2017, ενώ εάν προχωρήσατε σε υπαγωγή με το Ν. 4178/2013 και έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία, τότε δε χρειάζετε να κάνετε καμία κίνηση. 

  • Πόσο είναι το πρόστιμο για την τακτοποίηση του αυθαιρέτου και πως μπορώ να το πληρώσω;

Το πρόστιμο διαφέρει ανάλογα με την παλαιότητα, την τιμή ζώνης, τα τετραγωνικά μέτρα και τη χρήση του ακινήτου. Μπορεί να πληρωθεί είτε μετρητοίς με έκπτωση 20% επί του συνολικού προστίμου, είτε σε πολλές άτοκες δόσεις. Για όσα αυθαίρετα υπαχθούν στον τρέχοντα νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων εντός του πρώτου εξαμήνου από την ισχύ του Ν. 4495/2017, ισχύει επιπλέον έκπτωση 20%.

  • Πόση είναι η αμοιβή μηχανικού για την τακτοποίηση ενός αυθαίρετου κτίσματος;

Η αμοιβή ποικίλλει  και προσαρμόζετε ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα της αυθαίρετης κατασκευής, αν είναι εντός ή εκτός σχεδίου, αν είναι μονοκατοικία, διαμέρισμα ή άλλη χρήση, καθώς και αν έχει ενταχθεί σε παλαιότερη ρύθμιση. Ενδεικτικά, οι αμοιβές του γραφείου μας είναι:

-Ρύθμιση διαμερισμάτωσης                                                       από 500,00 ευρώ

-Τακτοποίηση αυθαιρέτου εντός σχεδίου                                    από 600,00 ευρώ   

-Τακτοποίηση αυθαιρέτου εκτός σχεδίου                                    από 750,00 ευρώ

-Τοπογραφικό για τακτοποίηση                                                 από 450,00 ευρώ/ 500 τ.μ.

-Ευρεση πολεοδομικών σχεδίων                                                από 50,00 ευρώ

-Προέλεγχος και υπολογισμός προστίμου                                   από 100,00 ευρώ

(η αμοιβή για τον προέλεγχο αφαιρείται από το σύνολο σε περίπτωση που προχωρήσετε σε τακτοποίηση με την εταιρεία μας)

-Μεταφορά από Ν. 3843/2010 σε Ν. 4495/2017                         από 350,00 ευρώ

-Μεταφορά από Ν. 4014/2011 σε Ν. 4495/2017                         από 30,00 ευρώ

-Μεταφορά από Ν. 4178/2013 σε Ν. 4495/2017                         από 300,00 ευρώ

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 

 

Για οποιαδήποτε απορία σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.