Ταυτότητες Κτιρίων

Οι ταυτότητες κτιρίων ψηφίστηκαν με το Ν. 3843/2010 και αναμένεται να τεθούν σε ισχύ έως τα τέλη του 2020. Η έκδοση θα είναι υποχρεωτική για κάθε ακίνητο και ο αριθμός της ταυτότητας του κτιρίου θα αναγράφεται στο Ε9 του ιδιοκτήτη. Ακίνητα που δε θα προχωρήσουν σε έκδοση ταυτότητας, θα θεωρούνται εξ' ολοκλήρου αυθαίρετα και θα επιβάλλονται κυρώσεις!

Θα περιλαμβάνουν ένα σύνολο πληροφοριών για το ακίνητο, μεταξύ των οποίων θα είναι η οικοδομική άδεια και η ρύθμιση αυθαιρεσιών (εάν υπάρχουν). 

Εάν δεν έχετε  προχωρήσει σε έλεγχο του ακινήτου σας, προχωρήστε άμεσα για να μη βρεθείτε προ εκπλήξεως!