Τοπογραφικά διαγράμματα

Το τοπογραφικό διάγραμμα απεικονίζει σε κάτοψη το οικόπεδο ή αγροτεμάχιο, και τις συντεταγμένες του στις κορυφές, σε σύστημα συυντεταγμένων ΕΓΣΑ 1987 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987). 

Τα τοπογραφικά διαγράμμματα είναι αναγκαία στις συμβολαιογραφικές πράξεις αδόμητων οικοπέδων και αγροτεμαχίων. Επίσης, στην έκδοση αδείας και στην τακτοποίηση αυθαιρέτων εκτός σχεδίου - αλλά και εντός σχεδίου, αν στο οικόπεδο δεν υπάρχει άδεια.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση τοπογραφικών διαγραμμάτων - εντός και εκτός σχεδίου - για οποιαδήποτε χρήση.

Ενδεικτικά, οι αμοιβές του γραφείου μας είναι:

-Τοπογραφικό διάγραμμα για τακτοποίηση αυθαιρέτου                              από 450,00 ευρώ

-Τοπογραφικό διάγραμμα για συμβόλαιο (αδόμητο/εκτός σχεδίου)              από 400,00 ευρώ

-Τοπογραφικό διάγραμμα για συμβόλαιο (δομημένο/εκτός σχεδίου)            από 450,00 ευρώ

-Τοπογραφικό διάγραμμα για συμβόλαιο (αδόμητο/εντός σχεδίου)              από 400,00 ευρώ

-Τοπογραφικό διάγραμμα για συμβόλαιο (δομημένο/εντός σχεδίου)            από 450,00 ευρώ

-Τοπογραφικό διάγραμμα για άδεια (αδόμητο/εκτός σχεδίου)                     από 600,00 ευρώ

-Τοπογραφικό διάγραμμα για άδεια (δομημένο/εκτός σχεδίου)                   από 600,00 ευρώ

-Τοπογραφικό διάγραμμα για άδεια (αδόμητο/εντός σχεδίου)                     από 600,00 ευρώ

-Τοπογραφικό διάγραμμα για άδεια (δομημένο/εντός σχεδίου)                   από 600,00 ευρώ

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 

 

Για οποιαδήποτε απορία σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.