Περιβαλλοντικές Μελέτες

Με τη νέα νομοθεσία, πολλές επιχειρήσεις υποχρεούνται στη σύνταξη Περιβαλλοντικών Μελετών ή την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.). Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση των ανωτέρω σε σύντομο χρονικό διάστημα.
 
Η διαδικασία περιλαμβάνει τον έλεγχο της επιχείρησης (για την ένταξη στην αρμόδια κατηγορία), τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την εκπόνηση των μελετών και κατάθεση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 

Ο χρόνος έκδοσης της αδείας συνήθως κυμαίνεται από 30-120 ημερολογιακές ημέρες. Εφόσον χρειάζονται συμπληρωματικές μελέτες - πέραν των προκαθορισμένων - ο χρόνος δύναται να αυξηθεί.

Ενδεικτικά, οι αμοιβές της εταιρείας μας είναι:

-Υπαγωγή σε Π.Π.Δ.                                                     από 500,00 ευρώ

-Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων                           από 1000,00 ευρώ

 

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 

 

Για οποιαδήποτε απορία σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.