Η ομαδα μας

Η ομάδα μας αποτελείται από ένα σύνολο μηχανικών και επιστημόνων λοιπών ειδικοτήτων, με μεγάλη εμπερία στο χώρο της κατασκευής και της αγοράς ακινήτων.

 • Χρυσαφίδου Ελένη -Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ./ Μελετήτρια Δημοσίων Έργων (μέτοχος και διαχειρίστρια)
 • Χρυσαφίδου Σοφία - Αρχιτέκτων Εσωτερικών Χώρων - Διακοσμήτρια (μέτοχος)
 • Κώτσης Χρήστος- Λογιστής Α' Τάξης (μέτοχος)
 • Καρκαλέτσης Θεόδωρος - Μηχανικός Δομικών 'Εργων Τ.Ε. (μέτοχος)
Εξωτερικοί Συνεργάτες
 • Χρυσαφίδης Ευάγγελος - Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., Τακτικός Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Σχολής Α.Π.Θ.
 • Ζβες & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε. - Μεσιτική Εταιρεία
 • Κωνσταντίνου Αλέξανδρος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
 • Κατίδης Σταύρος - Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ
 • Ντότα Ανθούλα - Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ./ Στατικός
 • Αντωνιάδης Δημήτριος -Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
 • Καλογεράς Γεώργιος - Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ.
 • Σταφυλίδης Νικόλαος - Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.
Λεπτομέρεις σχετικά με στοιχεία της εταιρείας, μπορείτε να δείτε εδώ