Μεταφορά στο νέο νόμο

2014-02-03 23:24

Με πρόσφατη ανακοίνωση του, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ενημέρωσε ότι μέχρι 6 Φεβρουαρίου 2014 πρέπει να γίνει η μεταφορά των δηλώσεων των αυθαιρέτων από το Ν. 4014/2011 στο Ν. 4178/2013 έως τις 6 Φεβρουαρίου 2014. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι τις 6.2.2014 πρέπει να μεταφερθούν υποχρεωτικά:

α/ οι δηλώσεις που είναι σε αρχική υποβολή στον 4014 με εξοφλημένο παράβολο

β/ οι δηλώσεις που είναι σε προσωρινή υπαγωγή και παρουσιάζουν στις 6.2.2014 ληξιπρόθεσμες οφειλές (δηλ. δεν έχει καταβληθεί η πρώτη δόση ή τρεις συνεχόμενες).

Οι υπόλοιπες δηλώσεις μπορούν να μεταφερθούν εντός της χρονικής ισχύος του 4178.

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4178

Πίσω