Ανακαινίστε με ασφάλεια τις οικιακές ηλεκτρικές σας εγκαταστάσεις

12/02/2014 22:27
To Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Χαλκού ανακοίνωσε το Παγκόσμιο Βαρόμετρο Ηλεκτρικής Ασφάλειας. Ως μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Χαλκού, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Χαλκού (ECI) διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στη συμβουλευτική ανακαίνισης της ηλεκτρικής ασφάλειας οικιακών κτιρίων.

Ασφαλείς οικιακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ζημιών που οφείλονται σε πυρκαγιές, καθώς επίσης και λιγότερα ατυχήματα και λιγότερες απώλειες ζωών. Για την επίτευξη αυτής της ασφάλειας, απαιτείται η διαθεσιμότητα, η ενημέρωση και η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στη σχεδίαση, στην εγκατάσταση και στην επιθεώρηση.

Το βαρόμετρο Ηλεκτρικής Ασφάλειας

Το επίπεδο της οικιακής ηλεκτρικής ασφάλειας διαφέρει σημαντικά μεταξύ χωρών. Πριν ληφθεί όμως οποιοδήποτε μέτρο, είναι σημαντικό να καταλάβουμε και να εκτιμήσουμε πλήρως τα κενά μεταξύ των τωρινών κανονισμών και της βέλτιστης πρακτικής.

Το Βαρόμετρο Ηλεκτρικής Ασφάλειας σκοπεύει στην παροχή ενός benchmark – σημείου αναφοράς προς τους δημιουργούς πρακτικών, καθώς και να χρησιμεύσει ως οδηγός για το πως μπορεί να βελτιωθεί μία εγκατάσταση.

Σε επίπεδο χωρών, αυτό το νέο εργαλείο μετρά το κενό μεταξύ της τωρινής κατάστασης και της βέλτιστης πρακτικής. Ανεπτυγμένο σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Ηλεκτρικής Ασφάλειας (FISUEL), αυτό το εργαλείο παρέχει οδηγίες στους δημιουργούς πρακτικών για τις ενέργειες που χρειάζεται να γίνουν για τη βελτίωση της ηλεκτρικής ασφάλειας.

Βελτιώνοντας τους κανονισμούς της ηλεκτρικής ασφάλειας

Η ηλεκτρική οικιακή χρήση είναι πολύ ασφαλής, αν γίνεται σωστά. Δυστυχώς δεν αποτελεί κοινή πρακτική στην πλειονότητα των χωρών. Το αποτέλεσμα είναι πρόκληση περιττού κινδύνου με πυρκαγιές και ηλεκτροπληξίες. Αυτό το έργο στοχεύει στην ενημέρωση για αυτά τα θέματα και στην επίδειξη τρόπων που συμβάλλουν στην αλλαγή. Αποτελεί μία πρωτοβουλία του Διεθνούς Οργανισμού Χαλκού, με την υποστήριξη του FISUEL και ενός παγκόσμιου δικτύου ειδικών.

13 βασικά κριτήρια

Το Βαρόμετρο Ηλεκτρικής Ασφάλειας αποτελείται από 13 βασικά κριτήρια. Κάθε ένα από αυτά τα κριτήρια έχουν μία βαρύτητα και επιτρέπουν τον υπολογισμό ενός γενικού σκορ για κάθε χώρα. Η FISUEL και οι ειδικοί εγκρίνουν αυτά τα κριτήρια και τους παράγοντες.

Τα κριτήρια αυτά αναδεικνύουν τις απαραίτητες ενέργειες για να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας. Τα κριτήρια καλύπτουν μια σειρά απαιτήσεων συμπεριλαμβανομένων πρότυπα προϊόντων, κατασκευαστικά θέματα, πρακτικές επιθεώρησης, όρους εγκατάστασης και κανονιστικά πλαίσια.

Το τελικό σκορ του βαρόμετρου δείχνει το εύρος της απόστασης μεταξύ της πραγματικής κατάστασης μίας χώρας και της βέλτιστης πρακτικής. Μπορεί επίσης να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς σε συγκρίσεις μεταξύ χωρών. Με τη βοήθεια των τοπικών ειδικών, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Χαλκού (ECI) θα επεκτείνει το βαρόμετρο σε πολλές ακόμη χώρες.

- Πρότυπα και κανόνες
- Αρχική πιστοποίηση
- Περιοδική επιθεώρηση
- Αναφορά επιθεώρησης
- Επιθεώρηση υπαρχόντων εγκαταστάσεων
- Επιθεωρητής
- Εργολάβος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
- Ρόλος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
- Εκπαίδευση καταναλωτών
- Κανονισμοί
- Επισήμανση και πιστοποίηση
- Ρόλος των κατασκευαστών
- Εποπτεία της αγοράς

Ελληνική Πρωτοβουλία

Στο πλαίσιο αυτό το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού έχει λάβει την πρωτοβουλία ενημέρωσης των καταναλωτών, μέσω της δημιουργίας εντύπου για την ηλεκτρική ασφάλεια, με την υποστήριξη του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΗΕ). Τα έντυπα αυτά βρίσκονται στα κατά τόπους υποκαταστήματα της ΔΕΗ σε όλη τη χώρα και είναι προς δωρεάν διάθεση των καταναλωτών χωρίς χρέωση, στα γραφεία του Ε.Ι.Α.Χ. και στη σελίδα του Ινστιτούτου:https://copperalliance.eu/gr

 

Πηγή: www.polytexnikanea.gr