Αυτό είναι το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ

01/08/2014 16:40

 Τον τύπο και το περιεχόμενου του εκκαθαριστικού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων όρισε στο παρά πέντε της έκδοσής του το υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται για το εκκαθαριστικό που θα εμφανιστεί στη μερίδα του taxisnet των φορολογούμενων μετά την 1η Αυγούστου.


Το έντυπο αυτό, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, θα περιλαμβάνει:

- τα στοιχεία του φορολογούμενου
- αναλυτικά στοιχεία κάθε ακινήτου
- το φόρο που αναλογεί σε κάθε ακίνητο
- την εκκαθάριση τυχόν συμπληρωματικού φόρου για όσους έχουν συνολική ακίνητη περιουσία αξίας άνω των 300.000 ευρώ.
- το συνολικό ποσό καταβολής 
- την ημερομηνία πληρωμής του φόρου.

Του Σπύρου Δημητρέλη

Πηγή:www.capital.gr