Αύξηση του συντελεστή δόμησης με παρέμβαση επιχειρηματιών

13/02/2014 19:23

Ανατροπές επιφυλάσσουν οι πρόνοιες της «Δήλωσης Πολιτικής» σύμφωνα με πληροφορίες του «Φιλελεύθερου», αφού επιχειρηματίες ανάπτυξης γης φέρονται να έπεισαν την Κυπριακή Κυβέρνηση να επιτρέψει την κατασκευή μεγάλων συγκροτημάτων οικοδομών που δεν επιτρέπονταν προηγουμένως.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη «Δήλωση Πολιτικής» η οποία θα δημοσιευθεί προσεχώς εφαρμόζονται αντίστοιχες πρόνοιες που υπάρχουν και στα Τοπικά Σχέδια, με βάση τις οποίες οι επιχειρηματίες μπορούν αφού προτείνουν 1-2 στρατηγικές αναπτύξεις π.χ. πανεπιστήμιο και νοσοκομείο) να κατασκευάσουν και επαύλεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «συμπληρωματικές χρήσεις», παρόλον ότι η εντύπωση που υπάρχει είναι ότι αυτές αποτελούν την κύρια χρήση και οι στρατηγικές αναπτύξεις τις δευτερεύουσες χρήσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο συντελεστής δόμησης που θα παραχωρηθεί θα εκτοξεύσει τις αξίες των τεμαχίων που θα επωφεληθούν.

Η μέχρι σήμερα ανατροπή επετεύχθη και με διαβήματα του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτυξιακών Έργων προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε επιστολή που απέστειλε ο Σύνδεσμος προς τον κ. Αναστασιάδη, ζητείται η παραχώρηση πολεοδομικών κινήτρων για μεγάλες αναπτύξεις που εμπίπτουν στη Δήλωση Πολιτικής.

Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ζητήθηκε η εξαγγελία των ακόλουθων μέτρων:

• Να ενταχθεί και στη Δήλωση Πολιτικής το κεφάλαιο των εξειδικευμένων αναπτύξεων των τοπικών σχεδίων, όπως και το κεφάλαιο των ενοποιημένων μεγάλων και σύνθετων αναπτύξεων.
• Αύξηση του συντελεστή δόμησης σε εξειδικευμένες ή ενοποιημένες αναπτύξεις ή και μεγάλα έργα εντός ή και εκτός των ορίων ανάπτυξης της «Δήλωσης Πολιτικής».

Συγκεκριμένα, ζητήθηκε όπως, όπου ο συντελεστής είναι 10% να αυξηθεί σε 25%, όπου είναι 15% να αυξηθεί σε 30%, όπου είναι 15% και άνω, να αυξηθεί στο 40%.

Όπου υπάρχει πρόταση ολοκληρωμένου τουριστικού θερέτρου ξενοδοχείου δύο τύπων με εμπλουτιστικές χρήσεις ο συντελεστής να αυξάνεται στο 40%.

Όπου υπάρχει πρόταση για ιατρικό κέντρο ή γηριατρική κλινική ή κλινική, ο συντελεστής να αυξάνεται στο 40%. Όπου υπάρχει πρόταση για μεικτή ανάπτυξη, δηλαδή πέραν της μίας εξειδικευμένης ανάπτυξης, όπως αθλητικό κέντρο, πολυθεματικό πάρκο, συμπληρωματικές χρήσεις, τότε ο συντελεστής αυξάνεται στο 40%.

Όσον αφορά στο ύψος των ορόφων, ο Σύνδεσμος ζήτησε ελεύθερο προσαρμογής.

Γράφει: Βάσος Βασιλείου

Πηγή: www.b2green.gr