Δ. Καδδά: Έρχεται το νέο ''Εξοικονομώ Κατ΄ Οίκον''

19/02/2014 22:52

Ενισχυμένο και με φορολογικά κίνητρα θα είναι το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών στο ΕΣΠΑ που τώρα ξεκίνησε, προανήγγειλε ο υπ. Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης. Μάλιστα, έκανε λόγο και για επιλογή φορολογικής ελάφρυνσης έναντι του επιδόματος θέρμανσης για έργα αναβάθμισης.

Σε εκδήλωση της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου ο Κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι στο νέο ΕΣΠΑ θα συνεχιστεί η δράση «Εξοικονομώ Κατ Οίκον» και θα ενισχυθεί με επιπλέον κεφάλαια. Προχώρησε και σε δική του πρόταση παροχής και φορολογικών κινήτρων για ενεργειακές αναβαθμίσεις σπιτιών με χρηματοδότηση από τα κονδύλια που αναλογούν στο επίδομα θέρμανσης και δεν απορροφούνται από τα νοικοκυριά ή με επιλογή από τα ίδια τα νοικοκυριά αν θέλουν φορολογική ελάφρυνση έναντι του επιδόματος θέρμανσης.

Το πρώτο πρόγραμμα συνεχίζεται μέσα από κονδύλια του ΕΣΠΑ με κάποιες καθυστερήσεις το προηγούμενο διάστημα. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον» προβλέπει την επιδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, σε όλη τη χώρα, που:

  • Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί πριν τις 31.12.2009.
  • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ,

Επιλέξιμοι είναι οι ιδιοκτήτες νομίμως υφισταμένων μονοκατοικιών και οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών νομίμως υφισταμένων κτιρίων με κύρια χρήση κατοικίας (επιλέξιµη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία για το τμήμα της που αφορά στο σύνολο των διαμερισμάτων του κτιρίου, καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα).

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που μπορούν να λάβουν διαφορετικά κίνητρα ανάλογα με εισοδηματικά κριτήρια:

  • Κίνητρα Κατηγορίας Α1: οι Ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 20.000 €. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν δάνειο ύψους 30% με επιδότηση επιτοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους 70%, επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης, με απευθείας πληρωμή των αναδόχων/ προμηθευτών σε τραπεζικό λογαριασμό τους από την τράπεζα.
  • Κίνητρα Κατηγορίας Α2: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 12.000 € και δεν ξεπερνά τις 40.000€ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 20.000 € και δεν ξεπερνά τις 60.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν δάνειο ύψους 65% με επιδότηση επιτοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους 35%, επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.
  • Κίνητρα Κατηγορίας Β: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 40.000 € και δεν ξεπερνά τις 60.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 60.000€ και δεν ξεπερνά τις 80.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν δάνειο ύψους 85% με επιδότηση επιτοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους 15%, επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης.

Τι χρηματοδοτείται

Οι εργασίες για να είναι επιλέξιμες από το Πρόγραμμα, θα πρέπει να προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και θα αφορούν αποκλειστικά τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων.

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια/υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
  • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
  • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Ειδικά για την περίπτωση πρότασης αντικατάστασης καυστήρα/ λέβητα πετρελαίου με νέο ίδιας τεχνολογίας θα πρέπει με βάση τα χαρακτηριστικά τους και τα αποτελέσματα της ανάλυσης καυσαερίων να τεκμηριώνεται επαρκώς, από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή, η ανάγκη για την αλλαγή έναντι συντήρησης ή χημικού καθαρισμού (π.χ. λέβητας που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες φθορές).

Αιτήσεις και πληροφορίες δίδονται στις συμβεβλημένες τράπεζες:
Alpha Bank
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
EFG Eurobank
Τράπεζα Πειραιώς

Πηγή: www.b2green.gr