Είναι η έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού προαιρετική;

17/05/2014 10:46

Πολλά έχουν ακουστεί τις τελευταίες μέρες σχετικά με την έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών και αν αυτή παραμένει υποχρεωτική ή έγινε προαιρετική.

Η συζήτηση ξεκίνησε με την έκδοση της ΠΟΛ. 1013/7-1-2014 σχετικά με την ηλεκτρονική καταχώριση μισθωτηρίων στο taxisnet. Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ 1 της παραπάνω απόφασης φαίνεται οτι η συμπλήρωση των στοιχείων του Ενεργειακού Πιστοποιητικού είναι προαιρετική.
Το επιβεβαιώσαμε όταν προσπαθήσαμε να καταχωρήσουμε ένα μισθωτήριο στην -κατά τ’ άλλα πολύ καλή- ηλεκτρονική υπηρεσία του www.gsis.gr

Προφανώς το οτι η καταχώρηση του ΠΕΑ σε ένα πληροφοριακό σύστημα είναι προαιρετική, σε καμία περίπτωση δεν καταργεί τον νόμο 4122/19-2-2013, o οποίος στα άρθρο 12 & 13, αναφέρει ρητά πότε απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ και ποιες κυρώσεις επιβάλλονται σε περίπτωση μη έκδοσης ΠΕΑ.

Δύο είναι οι λόγοι που κατά την εκτίμησή μας οδήγησαν το Υπουργείο Οικονομικών σε τέτοιο ατόπημα:
α. άγνοια της νομοθεσίας περί έκδοσης Ενεργειακών Πιστοποιητικών ή το πιο πιθανό
β. επειδή η έκδοση ΠΕΑ δεν απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις (πχ. μνημεία, χώροι λατρείας, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κλπ) έκριναν πιο εύκολη λύση να θέσουν το πεδίο καταχώρησης ΠΕΑ ως μη υποχρεωτικό

Τεχνικά υπάρχουν αρκετά απλοί τρόποι να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο πχ. θα μπορούσε να προηγείται ερώτημα αν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ (με link σε ενημερωτικό πινακάκι περί απαιτήσεων έκδοσης ΠΕΑ). Αν το ερώτημα απαντηθεί θετικά, θα ζητούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία ΠΕΑ. Αν απαντηθεί αρνητικά δεν ζητούνται στοιχεία ΠΕΑ. Με τον τρόπο ο ιδιοκτήτης ενημερώνεται για την υποχρέωση εέκδοσης ΠΕΑ και (σε περίπτωση μη έκδοσης) εν γνώση του αναλαμβάνει την ευθύνη μη έκδοσης.

Ελπίζουμε να είναι μια παράβλεψη που σύντομα θα διορθωθεί γιατί έχει ήδη δημιουργήσει αρκετά ερωτήματα.

Όσο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που ρωτούν εμάς τους επιθεωρητές ως προς την υποχρέωση έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών, η απάντηση πρέπει να είναι απόλυτη και σαφής: Ισχύει ότι προβλέπεται από τον Νόμο 4122, τίποτα δεν έχει αλλάξει.

Πηγή: www.polytexnikanea.gr