Ενεργειακά πιστοποιητικά & μισθωτήρια

04/02/2014 22:49

Με το άρθρο 3 της ΠΟΛ: 1013/7-1-2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθορίζεται ως προαιρετική η υποβολή ΠΕΑ (Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης) στο Πληροφοριακό Σύστημα της Γενικής Γραμματείας (TAXISNET) για τις ενοικιάσεις ακινήτων. Τονίζεται, όμως, το γεγονός - ότι παρόλο που η υποβολή ΠΕΑ είναι προαιρετική, η έκδοση του είναι υποχρεωτική όπως ορίζει η νομοθεσία.