Επαιρναν άδειες για φωτοβολταϊκά με πλαστές εγγυητικές τραπέζης

12/03/2014 00:13

Ούτε ένα ούτε δύο αλλά 38 άτομα καλούνται από τον εισαγγελέα να καταθέσουν ως ύποπτοι για υποβολή πλαστών στοιχείων στη Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας προκειμένου να λάβουν άδειες παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, έπειτα από σχετικές καταγγελίες της ΡΑΕ.


Από έλεγχο που διενήργησαν οι εισαγγελικές αρχές προκύπτει ότι οι εμπλεκόμενοι κατέθεσαν πλαστές επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος τραπεζικής χρηματοδότησης (Letters of Intent). Οι επιστολές αυτές αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη άδειας παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα η ΡΑΕ προκειμένου να αποτρέψει την επανάληψη παρόμοιων φαινομένων επέβαλε τη φετινή χρονιά οι επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος τραπεζικής χρηματοδότησης να υποβάλλονται όχι μόνο από τον ενδιαφερόμενο να λάβει τη σχετική άδεια αλλά και να αποστέλλονται από τις ίδιες τις τράπεζες που εκδηλώνουν το ενδιαφέρον προκειμένου να πιστοποιείται η γνησιότητα των επιστολών αυτών.
Η υπόθεση αυτή αναμένεται να ανοίξει τον ασκό του Αιόλου καθώς σύμφωνα με πληροφορίες μεταξύ των 38 υπόπτων περιλαμβάνονται γνωστά στελέχη της αγοράς ενέργειας όπως μέτοχος εταιρίας με ισχυρή παρουσία στα αιολικά πάρκα η οποία αγοράστηκε από αλλοδαπή μεγάλη εταιρία αλλά και σύζυγος υπουργού. Τα εν λόγω στελέχη χρησιμοποιούσαν τα πλαστά πιστοποιητικά προκειμένου να αποκτούν άδειες τις οποίες δεν είχαν ως στόχο να τις χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι αλλά να τις πουλήσουν αποκτώντας σημαντικά οφέλη. Και αυτό διότι αυτή τη στιγμή οι άδειες που εκδίδονται ειδικά για αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια, οι θέσεις που μπορούν να αναπτυχθούν νέα πάρκα είναι περιορισμένες και ουσιαστικά ένας ξένος επενδυτής που ενδιαφέρεται να επενδύσει στην Ελλάδα προτιμά να αγοράσει μια «έτοιμη» άδεια παρά να μπει στη χρονοβόρο διαδικασία και με αμφίβολο αποτέλεσμα έκδοσης καινούργιας άδειας. Σημειωτέον ότι κάποιοι εμπλεκόμενοι δεν λάμβαναν μόνο τις άδειες παραγωγής αλλά έτρεχαν και τις άδειες εγκατάστασης ώστε ο αγοραστής των αδειών να μπορεί να ξεκινήσει άμεσα την κατασκευή.
Σύμφωνα με πληροφορίες στη ΡΑΕ προκάλεσε έντονο προβληματισμό το γεγονός ότι εμφανίζονταν φυσικά πρόσωπα ακόμα και το 2013 να λαμβάνουν με ευκολία Letters of Intent και μάλιστα κατ' επανάληψη όταν την ίδια στιγμή στην εγχώρια αγορά ακόμα και μεγάλου μεγέθους όμιλοι αδυνατούσαν να υλοποιήσουν έργα για τα οποία είχαν άδειες λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.
Οι εισαγγελικές αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο στη φάμπρικα παραγωγής letters of intent να εμπλέκονται και τραπεζικά στελέχη τα οποία με το αζημίωτο χορηγούσαν πλαστά πιστοποιητικά τυπωμένα όμως σε «γνήσιες» φόρμες τραπεζών. Επίσης ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουν κατατεθεί επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος τραπεζικής χρηματοδότησης ακόμα και από ανύπαρκτα τραπεζικά ιδρύματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις απαιτήσεις της ΡΑΕ ο φορέας (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) που επικαλείται κάλυψη μέρους ή του συνόλου του προϋπολογισμού του έργου ή και του συνολικού επιχειρηματικού του σχεδίου, μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης, θα πρέπει να προσκομίσει κάποιο από τα παρακάτω πιστοποιητικά:
1. Βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας (credit approval)
2. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (letter of intent) στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα το έργο ή αναλυτικά το επιχειρηματικό σχέδιο για το οποίο αυτή χορηγείται, το μέγιστο ύψος του δανείου καθώς και οι τυχών ειδικοί όροι οι οποίοι την διέπουν
3. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (letter of intent) για χρηματοδοτική μίσθωση 4. Προσύμφωνο Δανειοδότησης (mandate agreement)

 

Πηγή: www.fpress.gr