τα πάντα για το ακίνητο σας...

Επιτέλους! Αποφάσισαν πώς θα υπολογίζεται ο φόρος υπεραξίας στα ακίνητα - Ποιοι τον... γλιτώνουν - Όλες οι αλλαγές

27/02/2014 17:01

Ο φόρος υπεραξίας θα υπολογίζεται με συντελεστή 15%
- Θα παρακρατείται από τον συμβολαιογράφο κατά την υπογραφή των συμβολαίων και θα αποδίδεται ...στην εφορία
- Τι πρόβλέπεται για τα ακίνητα, για τα οποία δεν είναι δυνατόν να βρεθεί η τιμή κτήσης

Οριστικοποιείται η νέα νομοθετική διάταξη για τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας στα ακίνητα.
Σύμφωνα με το σχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών, ο φόρος θα υπολογίζεται επί του πραγματικού τιμήματος που θα αναγράφεται στο συμβόλαιο (τόσο του συμβολαίου της πώλησης όσο και της δήλωσης που υποβλήθηκε κατά την κτήση του ακινήτου) και όχι επί της αντικειμενικής αξίας.

Σε κάθε περίπτωση, ο φόρος υπεραξίας θα υπολογίζεται με συντελεστή 15%. Ο φόρος θα παρακρατείται από τον συμβολαιογράφο κατά την υπογραφή των συμβολαίων και θα αποδίδεται στην εφορία. 

Όλες οι αλλαγές που πρωθούνται

1. Δεν θα επιβάλλεται φόρος στα ακίνητα που αποκτήθηκαν πριν από 25 χρόνια

2. Η υπεραξία (τιμή πώλησης του ακινήτου μείον την τιμή αγοράς) θα απομειώνεται με βάση έναν συντελεστή αποπληθωρισμού για τον καθορισμό του οποίου θα λαμβάνεται υπόψη ο δείκτης τιμών καταναλωτή. Ο συντελεστής αυτός θα διαφοροποιείται ανάλογα με τα χρόνια που μεσολαβούν από την απόκτηση μέχρι την πώληση του ακινήτου.

3. Για τα ακίνητα που έχουν διακρατηθεί περισσότερα από πέντε χρόνια, από την υπεραξία -μετά και την εφαρμογή του συντελεστή απομείωσης- θα αφαιρείται και το ποσό των 25.000 ευρώ.

4. Για τα ακίνητα για τα οποία δεν είναι δυνατόν να βρεθεί η τιμή κτήσης, θα προβλέπεται προσέγγιση της τιμής κτήσης με βάση μαθηματικό τύπο. Στην πράξη, θα λαμβάνεται υπόψη ως βάση υπολογισμού η τιμή πώλησης η οποία και θα απομειώνεται με βάση συγκεκριμένο συντελεστή. Αυτός θα προκύπτει από ένα κλάσμα με αριθμητή τον συντελεστή τιμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής κατά το έτος κτήσης και παρονομαστή τον συντελεστή τιμών της ΕΛΣΤΑΤ κατά το έτος πώλησης. Έτσι, θα υπολογίζεται η τιμή κτήσης η οποία θα αφαιρείται από την τιμή πώλησης. Στη συνέχεια θα εφαρμόζεται και πάλι ο συντελεστής αποπληθωρισμού, και θα αφαιρείται το ποσό των 25.000 αν υπάρχει διακράτηση άνω των πέντε ετών.

 

Πηγή: www.mychannel.gr

Search site

Contact

DESIGN-CONSTRUCTION-TRADE COMPANY * CONSULTING ENGINEERS ELEFTHERIOU VENIZELOU 63
54631 THESSALONIKI
GREECE
PHONE NUMBER (0030) 2311.248.980
MOBILE NUMBER (0030) 6951.626.571/ 6955.185.281
FAX NUMBER (0030) 2310.264.593

Contact