Ερχονται φόροι και δημοτικά τέλη για τα αυθαίρετα και τους ημιυπαιθρίους

30/05/2014 19:00

Τα αυθαίρετα και οι ημιυπαίθριοι που έχουν τακτοποιηθεί ή νομιμοποιηθεί , θα πρέπει να καταβάλουν δημοτικά τέλη και φόρους , σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε το ΥΠΕΚΑ . Η εγκύκλιος όμως προβλέπει και εξαιρέσεις αυθαιρέτων και ημιυπαιθρίων χώρων απο επιβαρύνσεις που μπορεί να προκύπτουν από ασφαλιστικές εισφορές υπερ του ΙΚΑ.

Οι ημερομηνίες καταλύτες για την καταβολή φόρων και τελών από τα τακτοποιημένα η νομιμοποιηθέντα αυθαίρετα έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις είναι δύο . Η μια είναι η 21η/9/2011 ενω η δεύτερη η 8/8/2013 .  Συγκεκριμένα σύμφωνα με την εγκύκλιο που εκδόθηκε από το ΥΠΕΚΑ μετά από ερωτήματα υπηρεσιών και πολιτών σχετικά με την επιβολή δημοτικών τελών και φόρων σε χώρους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων που προβλέπουν και οι τέσσερις νόμοι που έχουν ψηφιστεί για την ρύθμιση αυθαιρέτων και ημιυπαιθρίων χώρων προβλέπουν την απαλλαγή των εν λόγω χώρων από τις ασφαλιστικές εισφορές του ΙΚΑ αλλά όχι απο δημοτικά τέλη και φόρους. Τα εν λόγω αυθαίρετα που έχουν ενταχθεί στον νόμο 4014/2011 θα πρέπει να καταβάλλουν φόρο από την 21η Σεπτεμβρίου 2011 ενώ όσοι έχουν ενταχθεί στον νόμο 4178/2013 θα πρέπει να καταβάλλουν φόρους και τέλη από 8.8.2013 . Οι επιβολές των παραπάνω επιβαρύνσεων θα είναι αναδρομικές απο τις εν λόγω ημερομηνίες ανάλογα την περίπτωση. Ειδικότερα οι αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης προ της 28.07.2011 που έχουν υπαχθεί στην αναστολή επιβολής κυρώσεων των ν. 4014/2011 και 4178/2013, δεν οφείλουν αναδρομικά φόρους και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη (όπως ύδρευσης, καθαριότητας, αποχετευτικά τέλη, κ.λ.π.). Ως χρόνος λήξης της αναδρομικής απαλλαγής των αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσης του ν. 4178/2013, είναι η ημερομηνία ισχύος του, δηλ. η 8.8.2013, ενώ για τις ολοκληρωμένες υπαγωγές αυθαιρέτων στο ν. 4014/2011, δηλαδή που έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίμου, των σχεδίων και των δικαιολογητικών, ως χρόνος λήξης της αναδρομικής απαλλαγής είναι η ισχύς του ν. 4014/2011, δηλ. η 21.9.2011. Οι ως άνω αναφερόμενες καταληκτικές ημερομηνίες ισχύουν και για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών για τις οποίες εκδίδεται οικοδομική άδεια νομιμοποίησης Μετά τις προαναφερόμενες καταληκτικές ημερομηνίες, τα δηλωμένα αυθαίρετα συνυπολογίζονται στην επιβολή των δημοτικών τελών και φόρων. Η εγκύκλιος προβλέπει ότι κατ' εξαίρεση, δεν επιβάλλονται για το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται η διατήρησή τους, μετά την τακτοποίηση τους , ο ΤΑΠ αλλά και οι τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές του ΙΚΑ που προκύπτουν . Έτσι σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ σε αυθαίρετα και ημιυπαιθρίους που έχουν τακτοποιηθεί η νομιμοποιηθεί θα μπορούν να επιβάλλονται φόροι και δημοτικά τέλη

Πηγή: www.dikaiologitika.gr