Με καθυστέρηση θα ξεκινήσει ο στατικός έλεγχος των αυθαιρέτων

25/02/2014 22:01
Οδηγίες σχετικά με τον στατικό έλεγχο των αυθαιρέτων εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Καλαφάτης. Με υπουργική απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ B, αριθμ. φύλλου 405 / 20.2.2014) καθορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν την εφαρμογή Μελέτης Στατικής Επάρκειας ή Δελτίου Δομικής Τρωτότητας του φέροντος οργανισμού για αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης, ένα θέμα το οποίο εκκρεμούσε από το 2011.
 
Μελέτη στατικής επάρκειας απαιτείται για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης σε κτίρια τα οποία θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την πολιτική προστασία κατά τη διάρκεια του σεισμού (όπως παραγωγής και διανομής ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, περίθαλψης κ.ά.) καθώς και σε κτίρια συνάθροισης κοινού (π.χ. εκπαίδευσης, κοινωνικής πρόνοιας, πολιτιστικών εγκαταστάσεων, κέντρα διασκέδασης και αναψυχής, τράπεζες κτλ.).
 
Ωστόσο, τα κτίρια αυτά μπορούν να απαλλαγούν από τη υποχρέωση μελέτης στατικής επάρκειας, εάν έχει εφαρμοστεί η εγκεκριμένη στατική μελέτη για το νόμιμο τμήμα του ακινήτου και εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 
- Το τελικό (μετά την όποια αυθαιρεσία) κτίριο είναι μονώροφο, δηλαδή υπάρχουν μόνο οι στάθμες θεμελίωσης, υπογείων, ισογείου, ισογείου με πατάρι ή σοφίτα.
 
- Το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ανά διηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο είναι μικρότερο από 20 τ.μ.
 
- Το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ανά διηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο δεν επιφέρει αύξηση των κατακόρυφων φορτίων άνω του 10% για τη διηρημένη ιδιοκτησία ή το ανεξάρτητο κτίριο.
 
- Από τον έλεγχο του σεισμικού φορτίου, μετά την προσθήκη των αυθαιρέτων κατασκευών, στο σύνολο του κτιρίου προκύπτει ότι αυτό δεν υπερβαίνει το 1,10 του αντίστοιχου σεισμικού φορτίου του υφιστάμενου κτιρίου χωρίς τις αυθαίρετες κατασκευές.
 
- Έχει εκδοθεί άδεια σεισμοπλήκτου και έχουν υλοποιηθεί ενισχύσεις μετά την 1.1.2000.
 
- Tο αυθαίρετο τμήμα είναι στατικά ανεξάρτητο, ισόγειο και δεν αλλάζει τα ωφέλιμα φορτία.
 
Για τις αυθαίρετες κατασκευές που απαλλάσσονται από τη μελέτη στατικής επάρκειας θα πρέπει να υποβάλλεται τεχνική έκθεση και δελτίο τρωτότητας.
 
Δελτίο Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου απαιτείται για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης σε κατοικίες (μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, κτίρια διαμερισμάτων), ξενοδοχειακά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, ξενώνες) ή κτίρια που η χρήση τους δεν απαιτεί Μελέτη Στατικής Επάρκειας. Το Δελτίο Δομικής Τρωτότητας βασίζεται σε μακροσκοπικό, πρωτοβάθμιο και ταχύ οπτικό έλεγχο.
 
Μάχη Τράτσα
 
Πηγή: www.b2green.gr