Νέες επενδύσεις μέσα από το «Εξοικονομώ κατ Οίκον»

30/05/2014 19:03

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020, γεγονός που τοποθετεί στην τελική ευθεία, το «άνοιγμα» νέων χρηματοδοτήσεων για πλήθος δράσεων και στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το ίδιο το υπουργείο Ανάπτυξης, το ελληνικό πρόγραμμα είναι το 3o μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν (μετά της Δανίας και της Γερμανίας), ως αποτέλεσμα αφενός της έγκαιρης προετοιμασίας, που ξεκίνησε ενάμιση χρόνο πριν και αφετέρου της καλής συνεργασίας και διαβούλευσης με τις 13 Περιφέρειες, τα υπουργεία και τις υπηρεσίες της Ε.Ε. 

Η έγκριση του νέου ΕΣΠΑ αναμένεται να οδηγήσει και σε νέες επενδύσεις στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονομώ κατΟίκον», το οποίο συνεχίζεται κανονικά και για τη νέα περίοδο, δίνοντας νέα «ανάσα» στην εγχώρια αγορά, τόσο της ενέργειας όσο και των κατασκευών.

Παράλληλα, για το ΕΣΠΑ του 2014-2020, έχει προβλεφθεί και η ταχεία έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ούτως ώστε το ταχύτερο δυνατόν να ξεκινήσουν οι προκηρύξεις των νέων δράσεων, κάτι που εκτιμάται ότι θα προσφέρει και τη διασφάλιση για τους υποψήφιους επενδυτές, ότι δεν θα υπάρχει το χρηματοδοτικό κενό που παρατηρείται συνήθως μεταξύ δύο προγραμματικών περιόδων. 

Όσον αφορά ειδικά την Ελλάδα δε, οι δράσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων θα είναι εμπροσθοβαρείς προκειμένου να ενισχυθούν οι ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν τώρα τα μεγαλύτερα προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, και βάσει του σχετικού προγραμματισμού του ΥΠΑΑΝ, μέσα στη χρονιά θα προκηρυχθούν δράσεις για:

- Απασχόληση, εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων.

- Ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων (μακροχρόνια άνεργοι, ΑΜΕΑ, κ.α.)

- Αντιμετώπιση της φτώχειας

- Υποστήριξη ανέργων για τη δημιουργία επιχειρήσεων

- Επιταγές (vouchers) για πρόσληψη νέων ανέργων

- Απασχόληση ανέργων σε δράσεις κοινωφελούς εργασίας

- Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών (συνέχιση του προγράμματος Εξοικονομώ κατ Οίκον)

ΜΕΣΟΤΙΤΛΟΣ: Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου ΕΣΠΑ

Η Κοινοτική Συνδρομή έχει υπολογιστεί στα 19,7 δισ. (Δημόσια Δαπάνη 24,6 δισ.) ευρώ, τα οποία με τους προστιθέμενους πόρους μπορούν να φθάσουν τα 20,8 δισ. ευρώ, ενώ υφίσταται και δυνατότητα επαύξησης κατά 2 δισ. με την εφαρμογή της ρήτρας αναθεώρησης το 2016. 

Το νέο ΕΣΠΑ περιλαμβάνει συνολικά 7 Εθνικά Επιχειρησιακά προγράμματα, μεταξύ των οποίων τα εξής:

•«Επιχειρηματικότητα - Ανταγωνιστικότητα - Καινοτομία». 

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ, έχει προϋπολογισμό 3,64 δις ευρώ (ΔΔ 4,55 δισ. ευρώ) και απορροφά το 25 % των πόρων, περιλαμβάνοντας ενισχύσεις για:

-εξαγωγικές επιχειρήσεις,

-πιστοποίηση (branding) αγροδιατροφικών προϊόντων,

-νέες επιχειρήσεις από νέους, γυναίκες

-τουριστική προβολή,

-εξοικονόμηση ενέργειας,

-ανακύκλωση - αξιοποίηση αποβλήτων,

-καινοτομία

•«Περιβάλλον-Μεταφορές»

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3,5 δισ. ευρώ (ΔΔ 4,2 δισ. ευρώ) και περιλαμβάνει τα εξής:

- Ολοκλήρωση Διευρωπαϊκού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου,

- Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης,

- Έργα αεροδρομίων, λιμενικά έργα.

- Διαχείριση αποβλήτων

- Νέες υποδομές αλλά και ολοκλήρωση έργων του προηγούμενου ΕΣΠΑ 

 

Πηγή: www.4green.gr