Νόμιμα τα αυθαίρετα επί αιγιαλού και παραλίας

08/04/2014 21:40

Με μια διάταξη στο περιβόητο πολυνομοσχέδιο (εντός των ημερών δημοσιεύεται ως νόμος στο ΦΕΚ), νομιμοποιούνται συλλήβδην οι αυθαιρεσίες επί αιγιαλού και παραλίας, οι οποίες βρίσκονται εντός της ζώνης των αποκαλούμενων τουριστικών λιμένων καθ' όλη την Επικράτεια και τους οποίους σκοπεύει «να βγάλει στο σφυρί» η κυβέρνηση.

Πρόκειται για κτίρια, προβλήτες και κάθε άλλη κατασκευή, που επί δεκαετίες κτίστηκαν αυθαίρετα από τοπικές λιμενικές αρχές, συλλόγους και ιδιώτες, οι οποίες αντί να κατεδαφιστούν, όπως θα συνέβαινε σε κάθε ευνομούμενο κράτος, νομιμοποιούνται για να δοθούν «προίκα» στους ιδιώτες που θα σπεύσουν να εκμεταλλευτούν τους τουριστικούς λιμένες, δίχως, φυσικά, να καταβληθεί οποιοδήποτε πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής.

Με τον τρόπο αυτό, οι μελλοντικοί εκμεταλλευτές των τουριστικών λιμένων, δεν έχουν παρά να κάνουν προσθήκες ή επισκευές σε υπάρχοντα νόμιμα κτίρια και άλλες κατασκευές, κι όχι να κτίσουν εξ' υπαρχής, απαλλασσόμενοι από το κόστος, αλλά και το ενδεχόμενο οι αρμόδιες υπηρεσίες να μην τους έδιναν άδειες για όσα έργα θα σχεδίαζαν να κάνουν ή να μην επέτρεπαν την χωροθέτηση επί αιγιαλού και παραλίας για κάποια απ' αυτά.

Τέτοιες ...διευκολύνσεις προς υποψήφιους επενδυτές, είναι μάλλον απίθανο ακόμη και οι πολυμήχανοι εκπρόσωποι της «τρόικα» να φαντάστηκαν. Πρόκειται για εμπνεύσεις εδώδιμων διαχειριστών της εξουσίας και, προφανέστατα, όχι προς όφελος του δημόσιου ταμείου και την αποπληρωμή, έστω, του χρέους.

Το πλήρες κείμενο της διάταξης έχει ως εξής:

22. α. Στο άρθρο 15Α του ν. 3986/2011 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Κατά παρέκκλιση από το ν. 2971/2001 με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού μετά από γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων είναι δυνατή η νομιμοποίηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και λιμενικών έργων εντός της χερσαίας (περιλαμβανομένου του αιγιαλού και της παραλίας) και θαλάσσιας ζώνης τουριστικών λιμένων που αξιοποιούνται από το ΤΑΙΠΕΔ. Σχετικώς υποβάλλεται αίτηση του παραχωρησιούχου ή του έλκοντος εξ αυτού δικαίωμα μέχρι τις 31.12.2015, συνοδευόμενη από

α) τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης ή του έργου,

β) τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:500,

γ) φωτογραφίες και χάρτη της ευρύτερης περιοχής με την ακριβή θέση της εγκατάστασης ή του έργου και

δ) εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης μπορεί να παρατείνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού.

Για τη νομιμοποίηση υφισταμένων εγκαταστάσεων και έργων, καθώς και για την εκτέλεση νέων έργων ή τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων εντός αιγιαλού και παραλίας που περιλαμβάνονται στη χερσαία ζώνη τουριστικού λιμένα εφόσον εκτελούνται στο πλαίσιο των εγκεκριμένων μελετών, δεν οφείλεται αποζημίωση χρήσης αυθαίρετης ή μη, προς το Ελληνικό Δημόσιο και δεν απαιτείται άδεια χρήσης.»

β. Ως υφιστάμενες εγκαταστάσεις και έργα κατά την έννοια της προηγούμενης υποπερίπτωσης νοούνται τα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Πηγή: www.b2green.gr