Οδηγίες για τα μισθωτήρια μέσω taxis και το Ενεργειακό Πιστοποιητικό

06/11/2014 23:19

Διευκρινίσεις σχετικά με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο και την καταχώρηση του μέσω του taxis δίνει με εγκύκλιο του το υπουργείο Οικονομικών. Συγκεκριμένα οι διευκρινίσεις αφορούν την συμπλήρωση του αριθμού πρωτοκόλλου του Ενεργειακού Πιστοποιητικού που είναι υποχρεωμένοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων να εκδίδουν για να τα μισθώσουν.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει ότι σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα, αν δεν υπάρχει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Επίσης όπως είναι ήδη γνωστό έχει οριστεί ότι, πλέον είναι υποχρεωτική η υποβολή του μισθωτηρίου ακίνητης περιουσίας μέσω του taxis, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία μίσθωσης. 

Συγκεκριμένα οι δηλώσεις των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης υποβάλλονται από 1/1/2014 και μετά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr, προκειμένου εκ των υστέρων να διενεργηθούν διασταυρώσεις για φορολογικούς σκοπούς. Όπως ορίζεται , κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, η αναγραφή των στοιχείων του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης είναι προαιρετική.

Η απόφαση αυτή ορίζει την υποχρέωση παροχής αυτομάτως πληροφοριών σχετικά με οικονομικές συναλλαγές φορολογούμενων και σε καμιά περίπτωση δεν καταργεί την υποχρεωτική έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων.


Πηγή: www.dikaiologitika.gr