Οι τράπεζες φρενάρουν το πρόγραμμα «Εξοικονομώ», Παρέμβαση του συλλόγου Μηχανολόγων

04/04/2014 15:52

Οι παρατηρούμενες μεγάλες καθυστερήσεις στην εκταμίευση των δαπανών από τις τράπεζες στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» αναφέρεται υπόμνημα του συλλόγου διπλωματούχων μηχανολόγων ηλεκτρολόγων μηχανικών Κ&Δ Θεσσαλίας προς τον υπουργό ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη. Στο υπόμνημα, που κοινοποιείται στους βουλευτές της περιοχής και το ΤΕΕ και το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο του συλλόγου Νίκο Παπαγεωργίου, αναφέρονται τα ακόλουθα: «Το Εθνικό Πρόγραμμα « Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» αποτελεί όπως γνωρίζεται την μοναδική τόνωση σε μία οικοδομική δραστηριότητα η οποία βρίσκεται σε ύφεση τα τελευταία χρόνια. Θα μπορούσαμε ακόμη να μιλήσουμε για έναν τομέα που γνωρίζει πραγματική ανάπτυξη. Τα κέρδη του προγράμματος είναι πολλαπλά, αφού πέραν την εξοικονόμησης ενέργειας και της μείωσης εκπομπών αέριων ρύπων που επιτυγχάνεται, υπάρχει τόνωση της οικονομίας και της απασχόλησης. Πλήθος επαγγελματιών και χιλιάδες εργαζόμενοι απασχολούνται πανελλαδικά σε αντικείμενα που απορρέουν από το πρόγραμμα.

Στον οδηγό του προγράμματος όπως αυτός δημοσιεύθηκε αναθεωρημένος τον Μάρτιο του 2012 και ισχύει στην παράγραφο 7.4 αναφέρεται ρητά ότι: «Η εκταμίευση του συνολικού ποσού του δανείου καθώς και η εξόφληση των δαπανών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα από την ημερομηνία προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον Ωφελούμενο στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό». Δυστυχώς, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί δεν τηρούν τον όρο του προγράμματος καθυστερώντας την εξόφληση των σχετικών δαπανών του προγράμματος (έως και 9 μήνες) με αποτέλεσμα ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις, ωφελούμενοι, ενεργειακοί επιθεωρητές, προμηθευτές, κατασκευαστές να ασφυκτιούν οικονομικά λόγω της ήδη υπάρχουσας έλλειψης ρευστότητας της αγοράς. Εξαιτίας του προβλήματος αυτού, εκτός της απαξίωσης του ίδιου του προγράμματος, πλήθος εμπλεκόμενων επιχειρήσεων βρίσκονται πλέον σε σημείο απόγνωσης, λόγω αδυναμίας κάλυψης των υποχρεώσεών τους απέναντι στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία, στους εργαζόμενους. Παρακαλούμε όπως επιμεληθείτε του θέματος, ώστε να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα και η αγορά να μπορέσει να γνωρίσει περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοπιστία».

Πηγή: www.polytexnikanea.gr