ΠΕΑ: Παραβιάζουν νόμο και Κοινοτική Οδηγία στα μισθωτήρια ακινήτων!

24/02/2014 14:48

Άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας ζήτησε με παρεμβάσεις του ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης για το γεγονός ότι κατά την ηλεκτρονική υποβολή μισθωτηρίων ακινήτων μέσω διαδικτύου δεν περιλαμβάνεται όπως είναι θεσμοθετημένο, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ως  υποχρεωτικό στοιχείο της μίσθωσης. Σε  συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Χρήστο Σπίρτζη, ο γενικός γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης ανέφερε  «αδυναμία του ΥΠΕΚΑ όσον αφορά τη σχετική ηλεκτρονική βάση δεδομένων». Ο πρόεδρος του ΤΕΕ με επιστολή του προς τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία κοινοποιείται προς την ειδική γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τον «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ 407/Β/09.04/2010), που είναι νόμος του κράτους,  σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δεν θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ. Ο Χρ. Σπίρτζης τονίζει επίσης στην επιστολή του ότι η αστοχία αυτή του ηλεκτρονικού συστήματος, ταυτόχρονα με μία σειρά ολιγωριών και στρεβλής εφαρμογής της Οδηγίας και του νόμου για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων οδηγεί τη Χώρα να μην εφαρμόζει ούτε το Νόμο ούτε την Κοινοτική Οδηγία και το Τ.Ε.Ε. στη δυσάρεστη θέση να προσφύγει στα Ευρωπαϊκά Όργανα, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα έχει καταδικαστεί για τη μη εφαρμογή της εν λόγω Οδηγίας. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ ζητά επίσης από την ημερομηνία εφαρμογής της ΠΟΛ. 1013/07.01.2014 «Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου», να αποσταλούν στο Τ.Ε.Ε οι υποβαλλόμενες δηλώσεις μισθώσεων, ώστε να συνδράμει τις Υπηρεσίες της ΓΓ Δημοσίων Εσόδων, για τις περιπτώσεις που δεν έχουν δηλωθεί στοιχεία Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΙΡΤΖΗ

«Η αστοχία αυτή του ηλεκτρονικού συστήματος, ταυτόχρονα με μία σειρά ολιγωριών και στρεβλής εφαρμογής της Οδηγίας και του Νόμου για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων οδηγεί τη Χώρα να μην εφαρμόζει ούτε το Νόμο ούτε την Κοινοτική Οδηγία και το Τ.Ε.Ε. στη δυσάρεστη θέση να προσφύγει στα Ευρωπαϊκά Όργανα». Αυτό υπογραμμίζεται στην επιστολή του προέδρου  ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη για το γεγονός ότι  κατά την ηλεκτρονική υποβολή μισθωτηρίων ακινήτων μέσω διαδικτύου δεν περιλαμβάνεται όπως είναι θεσμοθετημένο, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ως  υποχρεωτικό στοιχείο της μίσθωσης. Αναλυτικά η επιστολή  (19/2/2014 αρ. πρωτ.  6050)του προέδρου ΤΕΕ προς τον γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων  Χ. Θεοχάρη, με κοινοποίηση προς το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας έχει ως εξής:

-Θέμα: «Υποβαλλόμενα πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας»

Κύριε Γενικέ, Επικοινωνούμε μαζί σας σε συνέχεια της άμεσης τηλεφωνικής επικοινωνίας σχετικά με την παρουσίαση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ως μη υποχρεωτικό στοιχείο κατά την υποβολή του συμφωνητικού μίσθωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1013/07.01.2014 «Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» – όπως μας ενημερώσατε, προκύπτει από την αδυναμία του ΥΠΕΚΑ όσον αφορά τη σχετική ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Σας γνωρίζουμε ότι η παράλειψη αυτή είχε ως αποτέλεσμα αφενός να σταματήσουν να διενεργούνται ενεργειακές επιθεωρήσεις στις περιπτώσεις μίσθωσης ακινήτων και αφετέρου οι ιδιοκτήτες, που είχαν ήδη αναθέσει, να μην παραλαμβάνουν τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης και να μην πληρώνουν τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 της υπ’αριθμ.Δ6/Β/οικ.5825/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 407/Β/09.04/2010) «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δεν θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ. Σημειώνουμε ότι η αστοχία αυτή του ηλεκτρονικού συστήματος, ταυτόχρονα με μία σειρά ολιγωριών και στρεβλής εφαρμογής της Οδηγίας και του Νόμου για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων οδηγεί τη Χώρα να μην εφαρμόζει ούτε το Νόμο ούτε την Κοινοτική Οδηγία και το Τ.Ε.Ε. στη δυσάρεστη θέση να προσφύγει στα Ευρωπαϊκά Όργανα. Αναφέρουμε, ότι η Χώρα έχει καταδικαστεί για τη μη εφαρμογή της εν λόγω Οδηγίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε να εξετάσετε το θέμα και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε, στις περιπτώσεις κτιρίων που από τις ισχύουσες διατάξεις είναι υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), η συμπλήρωση του συγκεκριμένου πληροφοριακού πεδίου καθώς και η υποβολή του αντίστοιχου ΠΕΑ να καταστεί υποχρεωτική. Επιπλέον, από την ημερομηνία εφαρμογής της ανωτέρω ΠΟΑ παρακαλούμε να αποσταλούν στο Τ.Ε.Ε οι υποβαλλόμενες δηλώσεις μισθώσεων, ώστε να συνδράμουμε τις Υπηρεσίες σας, για τις περιπτώσεις που δεν έχουν δηλωθεί στοιχεία Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη βοήθεια στην τήρηση της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, χωρίς επιβάρυνση των πολιτών. 

Με εκτίμηση. 

Ο Πρόεδρος ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης».

 

Πηγή: www.tee.gr