ΠΟΜΙΔΑ: Στην Ελλάδα οι υψηλότεροι φόροι ακινήτων

09/12/2013 15:35

Στο Palazzo della Commenda της Γένοβας (Ιταλία) πραγματοποιήθηκε στις 6.12.2013 ο ετήσιος εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας της Ιδιοκτησίας, οργανωμένος από την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Γένοβας. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η υπερφορολόγηση των ακινήτων και οι συνέπειές της για τις οικονομίες και τις κοινωνίες των ευρωπαϊκών χωρών.

Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων Στράτος Παραδιάς τόνισε ότι η υπερβολική φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες συνιστά ουσιαστική παραβίαση του ανθρώπινου δικαιώματος της ιδιοκτησίας.

Κύριο θέμα της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των συμπερασμάτων της συγκριτικής μελέτης για την φορολογία των ακινήτων στην Ευρώπη, που συνέταξε ο επιστημονικός υπεύθυνος της επιτροπής φορολογικών υποθέσεων της U.I.P.I. Δικηγόρος κ. Αναστάσιος Βάππας, βασισμένη σε αναφορές ειδικών των εθνικών οργανώσεων ιδιοκτητών από 22 Ευρωπαϊκά κράτη (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία (Ζυρίχη), Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία, Φινλανδία).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ τα ευρήματα της έρευνας είναι τα εξής:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: Το νέο σύστημα αυτοτελούς φορολόγησης του εισοδήματος των ακινήτων από το πρώτο ευρώ, σε συνδυασμό με το συμπληρωματικό φόρο έως 3% που θα ισχύσει και για την φετινή χρονιά και το τέλος χαρτοσήμου 3,6% που εξακολουθεί να ισχύει στην επαγγελματική στέγη, και την εισφορά αλληλεγγύης ως και 4%, φέρνει τη χώρα μας στην πρώτη πεντάδα των χωρών με την βαρύτερη φορολόγηση του εισοδήματος από τα ακίνητα μαζί με την Ιρλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Βέλγιο. Επίσης η Ελλάδα διατηρεί την δεύτερη επαχθέστερη φορολόγηση εισοδήματος νομικών προσώπων από ακίνητα στην Ευρώπη, πίσω από τη Γαλλία. Τέλος η χώρα μας είναι μία από τις έξι που δεν αναγνωρίζει καμία έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα από επισκευές, εργασίες ανακαίνισης, έξοδα διαχείρισης ή τόκους στεγαστικών δανείων.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: Σε ότι αφορά στους φόρους κεφαλαίου, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα με τρεις ετήσιους φόρους στην αστική ακίνητη ιδιοκτησία, που τώρα μάλιστα θα μονιμοποιηθούν νομοθετικά και για το μέλλον, και μία από τις έξι χώρες που φορολογούν την αξία των ακινήτων αθροιστικά, και όχι αυτοτελώς για κάθε ακίνητο. Επίσης η Ελλάδα έχει τον μεγαλύτερο συντελεστή φόρου περιουσίας, 2% ετησίως.

Σημειώνεται ότι η Γαλλία που κατά το παρελθόν θεωρείτο ως η χώρα με την επαχθέστερη φορολογία στα ακίνητα, επιβάλλει φόρους περιουσίας με βάση όχι την αντικειμενική αξία του ακινήτου, αλλά με βάση κλάσμα του τεκμαρτού μισθώματος, ενώ ακόμα και ο ιστορικός "impot de solidarite sur la fortune" -φόρος αλληλεγγύης- που επιβάλλεται στο σύνολο της περιουσίας του φορολογουμένου-, έχει αφορολόγητο όριο 800.000€ και στη συνέχεια κλιμακώνεται ξεκινώντας από 0,5%, όταν για την ίδια αξία περιουσίας, στην Ελλάδα εξαντλείται η κλίμακα και ο συντελεστής ανέρχεται στο 1%.

Ακόμα και στη Γερμανία ο φόρος περιουσίας δεν υπερβαίνει το 0,35% ενώ ανέρχεται κατ' εξαίρεση το 1% μόνο για τις περιοχές της πρώην Ανατολικής Γερμανία, όπου οι φορολογητέες (αντικειμενικές) αξίες των ακινήτων δεν υπερβαίνουν το 20% των πραγματικών! Τέλος στο Ηνωμένο Βασίλειο (που πολλά θρυλούνται για τη δήθεν υψηλή φορολόγηση της περιουσίας), δεν επιβάλλει κανέναν απολύτως φόρο περιουσίας, αλλά έχει σχετικά αυξημένα δημοτικά τέλη (τα περίφημαrates), τα οποία όμως συνδέονται με το επίπεδο συγκεκριμένων υπηρεσιών που οι δημοτικές αρχές παρέχουν στους πολίτες.

ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ: Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο φορολογικό συντελεστή 10% με πρώτο το Βέλγιο (12,5%), όχι όμως στο σύνολό του -εφόσον ο βασικός συντελεστής στο Βέλγιο ανέρχεται σε 5%-, αλλά σε ορισμένες αυτόνομες περιοχές του. Στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες ο αντίστοιχος συντελεστής σπάνια υπερβαίνει το 5%, ενώ σε κάποιες δεν υπάρχει καθόλου φόρος μεταβίβασης (να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε μείωση του συντελεστή στο 3%).

Φ.Π.Α. Ο συντελεστής Φ.Π.Α. 23% για την μεταβίβαση νεόδμητων οικοδομών κατασκευής μετά το 2006 είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μετά την Ουγγαρία (27%). Σημειώνεται ότι όλες οι Σκανδιναβικές χώρες που έχουν μεγαλύτερο Φ.Π.Α. από την Ελλάδα (25%) δεν τον επιβάλλουν στις αγοραπωλησίες ακινήτων, οι οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται εξ ολοκλήρου από αυτόν, όπως άλλωστε συμβαίνει και στη Γερμανία, την Πορτογαλία, την Ρουμανία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο!

ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ: Ο φόρος υπεραξίας που θα ισχύσει από 1.1.2014, θα είναι ο μοναδικός φόρος σε ολόκληρη την Ευρώπη που δεν προβλέπει οποιαδήποτε έκπτωση για δαπάνες σχετικές με το ακίνητο (ανακαίνιση, συντήρηση, έξοδα μεταβίβασης, έξοδα μεσίτη, τόκους στεγαστικών δανείων κλπ.), ενώ η Ελλάδα θα είναι μία από τις επτά χώρες που επιβάλλουν φόρο υπεραξίας ακόμα κι αν το ακίνητο πωληθεί πολλές δεκαετίες μετά την απόκτησή του!

ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ Κ.ΛΠ.: Περαιτέρω η Ελλάδα είναι μία από τις 10 χώρες που διατηρούν τον φόρο κληρονομιών και δωρεών στην περίπτωση των συζύγων και των τέκνων, όταν στα υπόλοιπα 12 κράτη ο φόρος αυτός έχει καταργηθεί, ο δε φορολογικός συντελεστής 5-10% βρίσκεται στον μέσο όρο των κρατών που διατηρούν αυτή τη φορολογία.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ: Τέλος η Ελλάδα και η Ιταλία, είναι οι δύο μοναδικές χώρες στην Ευρώπη, που οι φορολογικές (αντικειμενικές) αξίες των ακινήτων υπερβαίνουν της πραγματικές, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες χώρες οι φορολογικές αξίες ανέρχονται σε ποσοστό 10-75% των αγοραίων.

Πηγή: www.b2green.gr