Πράσινο φως για τη δόμηση 75.000 στρεμμάτων με… αντιπαροχή

18/07/2014 22:49

Οριστική λύση στην «ομηρεία» 600 χιλ. ιδιοκτητών φιλοδοξεί να δώσει το νομοσχέδιο «Περιβαλλοντική Αναβάθμιση και Ιδιωτική Πολοεδόμηση - Βιώσιμη Ανάπτυξη Οικισμών - Δασική Νομοθεσία» που καταθέτει στη Βουλή το υπουργείο Περιβάλλοντος, δίδοντας τη δυνατότητα δόμησης στο 25% επί των 300 χιλ. στρεμμάτων που κατέχουν συνολικά οι 550 οικοδομικοί συνεταιρισμοί.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει το νομοσχέδιο, για όσους είχαν αγοράσει εκτάσεις σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς πριν από το 1975, το 50% της υπό ρύθμισης έκτασης περνά στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου και ειδικότερα στη διαχείριση Δασικών Υπηρεσιών, ενώ από το υπόλοιπο 50%, το 25% θα αξιοποιείται για τη δημιουργία χώρων πρασίνου. Στα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς, από το σύνολο των οικοδομικών συνεταιρισμών οι 220 βρίσκονται στην Αττική (καταλαμβάνοντας 100 χιλ. στρέμμ.), εκ των οποίων το 50% έχει δασικά προβλήματα, γεγονός που τους εμπόδιζε να ασκήσουν δικαιώματα δόμησης. Από αυτούς, μόλις 10 με 20 υπολογίζεται ότι έχουν εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο προ του 1975 και άρα θα μπορούν να χτίσουν. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι 14%, όπου 22 οικοδομικοί συνεταιρισμοί καταλαμβάνουν περί τα 50 χιλ. στρέμμ.

Με το σχέδιο νόμου για την ιδιωτική πολεοδόμηση, τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς και τη δασική νομοθεσία, το υπουργείο Περιβάλλοντος επιχειρεί να δώσει οριστικές λύσεις σε όσους συνεταιρισμούς πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουν να ασκήσουν το δικαίωμα δόμησης, δημιουργώντας παράλληλα και όλο το θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέψει την αξιοποίηση αντίστοιχων εκτάσεων ακόμη και συνεταιρισμών που δεν πληρούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, η πολιτεία επιχειρεί με τις νέες ρυθμίσεις να δώσει λύση σε προβλήματα που ταλαιπωρούν τους πολίτες επί δεκαετίες, δημιουργώντας παράλληλα ένα πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας.

Μετακομίσεις...
Η διαδικασία διαφοροποιείται για τους συνεταιρισμούς που δεν έχουν εγκεκριμένο ρυμοτομικό πριν από το 1975, προβλέποντας ανταλλαγή με άλλες δημόσιες εκτάσεις μέσα από την Τράπεζα Γης, η λειτουργία της οποίας θα εξειδικευτεί το φθινόπωρο. Για την κατηγορία αυτή προβλέπεται η μετακόμιση των δικαιωμάτων των οικοδομικών συνεταιρισμών κοντά σε 8 χιλ. εγκαταλελειμμένους οικισμούς ή οικισμούς με φθίνοντα πληθυσμό κυρίως στην ηπειρωτική χώρα. Στους οικισμούς αυτούς οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί θα μπορούν να χτίσουν σε απόσταση μέχρι 3 χλμ., με τις περιοχές να υποδεικνύονται από τους οικείους δήμους. Η χρήση θα είναι μόνο κατοικία, καθώς εμπορικές και άλλες δραστηριότητες θα κατευθύνονται εντός του εγκαταλελειμμένου οικισμού, ώστε να τον αναζωογονούν και να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.

Κάθε πολεοδόμηση θα συνοδεύεται με Προεδρικό Διάταγμα που θα υπόκειται στην κρίση και τον έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, αντιπροσωπευτική περίπτωση οικοδομικού συνεταιρισμού αποτελεί η υπόθεση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού των Αξιωματικών στο Πικέρμι που διαθέτουν μια έκταση μεγαλύτερη των 6.000 στρεμμάτων και η οποία αποτέλεσε ένα είδος «πιλότου» για την επικείμενη ρύθμιση. Όπως αναφέρθηκε από την επιφάνεια αυτή που αποτελεί Ζώνη Αστικού Αναδασμού, με πληθώρα προστατευτικών διατάξεων (αρχαιολογικοί χώροι, δασικές εκτάσεις κ.ά.) συνολικά αναμένεται να πολεοδομηθούν μόνο 2.870 στρέμματα.

Ειδική εισφορά
Όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, προϋπόθεση για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης αποτελεί η υποχρέωση -των ιδιοκτητών της εδαφικής έκτασης που πολεοδομείται- καταβολής ειδικής χρηματικής εισφοράς στο Πράσινο Ταμείο, που ανέρχεται σε 400 ευρώ ανά στρέμμα οικοδομήσιμης έκτασης, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 χιλιάδων ευρώ.

Διαδικαστικά, το 20% της χρηματικής εισφοράς καταβάλλεται από τον αιτούντα στο Πράσινο Ταμείο πριν από την υπογραφή του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος έγκρισης πολεοδομικής μελέτης, ενώ πριν από την έγκριση υλοποίησης των έργων υποδομής κατατίθεται εγγυητική επιστολή ίση με το υπόλοιπο 80% της εισφοράς.

Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται το αργότερο εντός διετίας στο Πράσινο Ταμείο για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής. Σε διαφορετική περίπτωση μετά την πάροδο της διετίας, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει οριστικά υπέρ του Πράσινου Ταμείου.

Ρύθμιση για τον Αγ. Στέφανο
«Νόμιμες και ισχυρές για κάθε συνέπεια» κρίνονται όσες περιπτώσεις έχτισαν με ευθύνη της πολιτείας σε δάση και δασικές εκτάσεις με χαρακτηριστικότερη περίπτωση όλων την περιοχή του Αγίου Στεφάνου. Έτσι, μέσα από το άρθρο 31 της νέας νομοθετικής ρύθμισης, δίδεται τέλος στην «ομηρεία» 15.000 κατοίκων του Αγίου Στεφάνου που αν και έχτισαν σε μια περιοχή με διευρημένα όρια οικισμού που εξέδωσε ο νομάρχης το 1976 και με νόμιμες οικοδομικές άδειες, σήμερα βρίσκονται μπροστά σε αδιέξοδο, καθώς η περιοχή θεωρείται δασική. Το αποτέλεσμα είναι να εμποδίζονται μεταβιβάσεις και η έκδοση οικοδομικών αδειών και οι πολίτες να είναι ανίκανοι να εκμεταλλευτούν την περιουσία τους. «Δεν μεγαλώνουμε τα όρια, αλλά επιτρέπουμε στα υφιστάμενα ο κόσμος μετά από πολεοδόμηση της περιοχής να χτίσει και να αρθούν έτσι όλα τα εμπόδια που σήμερα ταλαιπωρούν τους κατοίκους», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Νίκος Ταγαράς.

 

Του Κοσμά Ζακυνθινού

 

Πηγή: www.imerisia.gr