Προς εξαίρεση από τον φόρο υπεραξίας τα σπίτια 30 ετών και πάνω

12/02/2014 22:26

Επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες του ered.gr σχετικά με τον φόρο υπεραξίας και τις αλλαγές που έρχονται προκειμένου να «ξεπαγώσουν» οι αγοραπωλησίες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το οικονομικό επιτελείο ετοιμάζεται να φέρει ρύθμιση με την οποία θα εξαιρούνται από το φόρο τα ακίνητα που είναι ηλικίας πάνω από 25-30 χρόνια.

Ουσιαστικά οι ιδιοκτήτες τέτοιων ακινήτων δεν θα πληρώνουν φόρο 15% επί της διαφοράς τις τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης. Ο λόγος φυσικά είναι ότι δεν μπορεί να υπολογιστεί η τιμή κτήσης αρκετών από τα συγκεκριμένα ακίνητα. Επίσης, προέκυπτε τεράστιος φόρος που θα προκαλούσε μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις.

Με ενδιαφέρον αναμένονται και οι αλλαγές σχετικά με το ποιες τιμές θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου. Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα υπολογισμού της τιμής κτήσης με συγκεκριμένα κριτήρια.

Ο φόρος υπεραξίας με συντελεστή 15% επιβάλλεται στους πωλητές ακινήτων και προκύπτει από τη διαφορά της τιμής κτήσης και την τιμή πώλησης του ακινήτου. Με βάση τον νόμο, ως υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης που καταβάλλεται σε αυτόν και λαμβάνεται αποπληθωρισμένη.

Η τιμή κτήσης είναι το τίμημα που αναγράφεται στο συμβόλαιο ή το πραγματικό τίμημα που καταβλήθηκε, όπως προκύπτει από κατάλληλα δικαιολογητικά ή το πραγματικό κόστος σε περίπτωση ανέγερσης κτίσματος και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τίμημα, η αξία βάσει της οποίας προσδιορίστηκε ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου ή κατοχής κατά το χρόνο κτήσης.

Δηλαδή θα λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία του ακινήτου κατά τον χρόνο κτήσης ή η αξία την οποία προσδιόρισε η εφορία για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης, την εποχή που ο πωλητής απέκτησε το ακίνητο. Σε περίπτωση που το πωλούμενο ακίνητο έχει αποκτηθεί με κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή, η τιμή κτήσης προσδιορίζεται με βάση τη φορολογητέα αξία κατά τον χρόνο επαγωγής της κληρονομιάς ή κατά τον χρόνο κατάρτισης του συμβολαίου δωρεάς ή γονικής παροχής.

Πηγή: www.polytexnikanea.gr