Π.Ε.Α.: Εκτός προθέσεων Υπ.Οικ. η αλλαγή της προαιρετικής καταγραφής στο taxis

24/04/2014 23:49

Η μη υποχρεωτική υποβολή του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κατά την ηλεκτρονική υποβολή συμφωνητικού μίσθωσης η οποία ισχύει από την αρχή του έτους, οδήγησε ομάδα ενεργειακών επιθεωρητών στην αποστολή επιστολής διαμαρτυρίας προς τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία ζήτησανν την τροποποίηση της ανωτέρω διαδικασίας.

Σε απάντηση της, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, πέρα από τη διευκρίνηση του ότι η υποχρέωση αναγραφής του ΠΕΑ είναι ανεξάρτητη από την υποχρέωση έκδοσης του, δεν ενημέρωσε για προγραμματισμό περαιτέρω ενεργειών, παραπέμποντας το θέμα στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ, λόγω αρμοδιότητας.

Σύμφωνα με τους ενεργειακούς επιθεωρητές, ακολούθησε διευκρινιστικό τηλεφώνημα προς το Υπ. Οικ., από όπου και ενημερώθηκαν πως το θέμα για τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έχει λήξει, ενώ η μόνη περίπτωση για την οποία θα μπορούσαν να επανέλθουν, θα ήταν η πρωτοβουλία για σύνταξη νέας Κ.Υ.Α. από το ΥΠΕΚΑ.

Διαβάστε παρακάτω:

  1. Την επιστολή των ενεργειακών επιθεωρητών προς το Υπ. Οικ.
  2. Την απάντηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
  3. Τη σημερινή επιστολή των εν. επιθεωρητών προς το ΥΠΕΚΑ

1. Επιστολή προς τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

"Κύριε Γενικέ,

Επικοινωνούμε μαζί σας, σχετικά με την παρουσίαση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ως μη υποχρεωτικό στοιχείο κατά την υποβολή του συμφωνητικού μίσθωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1013/07.01.2014 «Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» . Σας γνωρίζουμε ότι η παράλειψη αυτή είχε ως αποτέλεσμα αφενός να σταματήσουν να διενεργούνται ενεργειακές επιθεωρήσεις στις περιπτώσεις μίσθωσης ακινήτων και αφετέρου οι ιδιοκτήτες, που είχαν ήδη αναθέσει, να μην παραλαμβάνουν τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης και να μην πληρώνουν τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 της υπ'αριθμ.Δ6/Β/οικ.5825/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 407/Β/09.04/2010) «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δεν θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ. Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα απέναντί σας γιατί ένας κλάδος όπως αυτός των Μηχανικών που έχει απολέσει σχεδόν το 80% του αντικειμένου του και που είχε βρει καταφύγιο στην έκδοση των ΠΕΑ για τον απλό βιοπορισμό του, αφού πλήρωσε για να καταρτιστεί και για να έχει το δικαίωμα να εκδίδει ΠΕΑ, ξαφνικά με αυτή σας την κατά την γνώμη μου παράνομη απόφαση, καταδικάζεται σε πλήρη αδράνεια και έλλειψη αντικειμένου απασχόλησης. Δέκα πέντε χιλιάδες Μηχανικοί ενεργοί Ενεργειακοί επιθεωρητές ζητάμε καθένας χωριστά και όλοι μαζί την άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας και την πλήρη εφαρμογή του νόμου για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)"

2. Απάντηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

3. Επιστολή προς την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ

"Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το τμήμα σας για το θέμα της προαιρετικής αναγραφής των ΠΕΑ στο σύστημα taxis σας αποστέλλω συνημμένα την αλληλογραφία που είχαμε με τη Γεν. Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Σχόλια:

Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών και με διευκρινιστικό τηλεφώνημα που έγινε με την συντάκτρια της απαντητικής επιστολής προκύπτουν τα ακόλουθα:

Η υπ αριθμόν Δ6/Β/οικ 5825/2010 (ΦΕΚ Β 407) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος η οποία όριζε ότι η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα αν δεν προσκομιστεί ενώπιον της το ΠΕΑ πλέον δεν ισχύει από 1/1/2014 με βάση τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 26 ν.4223/2013 (δεν υπάρχει πλέον η υποχρέωση θεώρησης μισθωτηρίων από τις ΔΟΥ)

Η Γενική Γραμματεία Δημ. Εσόδων μας δήλωσε ότι το θέμα για αυτούς έχει λήξει. Θα επανέλθουν μόνο στην περίπτωση που με πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ, βγει νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που να τους υποχρεώνει στην υποχρεωτική αναγραφή των στοιχείων του ΠΕΑ στην συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης.

Δεδομένου ότι ο κλάδος των ενεργειακών επιθεωρητών αριθμεί περί τα 15000 μέλη και με δεδομένα τα έξοδα στα οποία έχουμε υποβληθεί για παρακολούθηση σεμιναρίων, παράβολα, προγράμματα κλπ καθώς επίσης και ότι ο ρυθμός έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών για μισθώσεις ακινήτων μειώνεται συνεχώς παρακαλούμε για άμεσες δίκες σας ενέργειες."

Πηγή: www.b2green.gr