Ρύθμιση για τα στεγαστικά δάνεια ποια τα δικαιολογητικά

19/02/2014 23:27

Ρύθμιση για τα στεγαστικά δάνεια ποια τα δικαιολογητικά Υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθ. Σκορδάς, προβλέπει τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσουν όσοι επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση των ενυπόθηκων δανείων. Η νέα ρύθμιση δανείων δεν περιλαμβάνει μόνο τα ενήμερα δάνεια αλλά και τα δάνεια που δεν έχουν καταγγελθεί. Δηλαδή ένας δανειολήπτης μπορεί να μην έχει πληρώσει το δάνειο για 6 μήνες ή ακόμα και ένα χρόνο αλλά η τράπεζα να μην έχει καταγγείλει το δάνειο. Εκτός από τις βεβαιώσεις αποδοχών, οι δανειολήπτες χρειάζεται να προσκομίσουν είναι: Τα εκκαθαριστικά του 2010 έως και το 2013 ή του τελευταίου έτους που υποβάλλεται η ρύθμιση δανείων, από τα οποία θα προκύπτει ότι το εισόδημα έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 20% Τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 από το 2010 έως το 2013 το τελευταίο έντυπο του Ε9 και τυχόν μεταβολές εάν υπάρχουν Τους τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων Την φορολογική ενημερότητα, η οποία εισήχθη στο νόμο μετά από απαίτηση της τρόικα Ασφαλιστική ενημερότητα για μισθωτούς με δελτίο παροχής υπηρεσιών Βεβαιώσεις για όσους είναι άνεργοι ή πιστοποιητικά αναπηρίας Υπεύθυνη δήλωση για το ύψος των καταθέσεων μέχρι 10.000 ευρώ.

Πηγή: www.dikaiologitika.gr