Σε Δημόσια Διαβούλευσ​η το Σχέδιο Νόμου για τα Νέα Ρυθμιστικά Σχέδια Αθήνας – Αττικής και Θεσσαλονίκ​ης

30/03/2014 23:00
Το Σχέδιο Νόμου για τα νέα Ρυθμιστικά Σχέδια «Αθήνας – Αττικής» και «Θεσσαλονίκης» θέτει σε δημόσια διαβούλευση το ΥΠΕΚΑ, στην ιστοσελίδα της Ανοικτής Διακυβέρνησης https://www.opengovσε.gr/minenv/?p=5935 , από σήμερα και μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014.
 
Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης, έχουν εκπονηθεί ως δύο ξεχωριστά νομοσχέδια, από τον Οργανισμό Αθήνας και τον Οργανισμό Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.
 
Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής έχει τεθεί σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς από τον Ιούλιο του 2011, ενώ από τον Αύγουστο του 2011 μέχρι σήμερα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας. Οι επισημάνσεις, παρατηρήσεις και προτάσεις, που κατατέθηκαν από το σύνολο των ενδιαφερόμενων φορέων, αξιολογήθηκαν και σε μεγάλο ποσοστό ενσωματώθηκαν, δίνοντας την τελική μορφή του πρώτου μέρους του νομοσχέδιου.
 
Το νέοΡυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία έληξε στις 15-6-2011. Το κείμενο, όπως διαμορφώθηκε μετά την τήρηση της διαδικασίας αξιολόγησης και επεξεργασίας του υλικού της διαβούλευσης, είναι επίσης αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Θεσσαλονίκης από τον Ιούνιο του 2011 και αποτελεί το δεύτερο μέρος του παρόντος σχεδίου νόμου.
 
Με τη διαβούλευση, που αποτελεί και το τελικό στάδιο πριν την εισαγωγή του Νομοσχεδίου προς ψήφιση στη Βουλή, επιβεβαιώνεται μετά από πολύ καιρό η πρόθεση της πολιτείας να αποκτήσουν η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη σύγχρονα Ρυθμιστικά Σχέδια, που θα ανταποκρίνονται στις εξελίξεις και θα εκφράζουν τις κατευθύνσεις για την ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών των δύο συγκεκριμένων Μητροπολιτικών περιοχών.
Σε δηλώσεις του ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, επεσήμανε :
 
«Η Ελλάδα που ξεπερνά την κρίση και το μνημόνιο, είναι μια χώρα που ανοίγει βηματισμό για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, στηριγμένο στην αειφορία, την κοινωνική συνοχή και την παραγωγή νέου δημόσιου πλούτου.
Η συνολική πολεοδομική και χωροταξική μεταρρύθμιση, η ισόρροπη ανάπτυξη, η ειδική μέριμνα σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, η καινοτομία, η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, αποτελούν τις μεγάλες προκλήσεις για ολόκληρη τη χώρα, ιδιαίτερα όμως για τα δύο μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
Το νέο παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης στηρίζεται στα φυσικά και ανθρωπογενή πλεονεκτήματα του τόπου μας, διαμορφώνεται με αρμονική συμβίωση όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας και αναπτύσσεται με βάση τις αστείρευτες δυνάμεις του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, στον επιστημονικό, επιχειρηματικό και εργασιακό τομέα.
Μπροστά μας έχουμε την Ελλάδα που δεν στηρίζεται πια σε δανεικά, αλλά στις ενδογενείς δυνατότητες και προοπτικές του φυσικού περιβάλλοντος και των ανθρώπων μας.
Σε αυτή την κατεύθυνση, τα δύο νέα Ρυθμιστικά Σχέδια Αθήνας – Αττικής και Θεσσαλονίκης, αποτελούν τον οδικό χάρτη για τα επόμενα 20 χρόνια, με βασική στρατηγική επιδίωξη τηνβιώσιμη ανάπτυξη, στο πλαίσιο της οποίας η οικονομική πρόοδος, η κοινωνική συνοχή και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν αναπόσπαστες, ισότιμες και αλληλοσυμπληρούμενες συνιστώσες.
Έπειτα από καθυστερήσεις δεκαετιών, προχωρούμε πλέον στη θέσπιση κανόνων και προϋποθέσεων για την ενίσχυση του ρόλου των δύο Μητροπολιτικών μας κέντρων. Έτσι, το τελικό σχέδιο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο χωροταξικό, πολεοδομικό και αναπτυξιακό περιβαλλοντικό πλαίσιο, που θα συμβάλει στην απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων, την προσέλκυση επενδύσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ευημερία των κατοίκων, αξιοποιώντας όλες τις προοπτικές και δυνατότητες του τόπου μας.
Επιδιώκουμε την αναβάθμιση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, επικεντρώνουμε στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, στην εξοικονόμηση πόρων, αλλά και στην εξισορρόπηση αναφορικά με την κατανομή των ωφελειών από την ανάπτυξη.
Αποτυπώνουμε τις κατευθύνσεις και τις ρυθμίσεις που ενισχύουν και συμπληρώνουν τον εθνικό αναπτυξιακό προγραμματισμό για τις δύο πόλεις και τις ευρύτερες περιοχές τους και προσδιορίζουν το νέο, ενισχυμένο ρόλο τους στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο.»
 
Πηγή: www.polytexnikanea.gr