Στην αναμονή για αγοραπωλησίες ακινήτων

04/01/2014 21:54

Tο 2014 είναι από (προ)χθες γεγονός. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει ακόμη γεγονός είναι οι μεταβιβάσεις ακινήτων με βάση το νέο φορολογικό καθεστώς που τέθηκε και επίσημα σε ισχύ από την Πρωτοχρονιά. Να το πούμε πιο απλά;

Κάποιος που θέλει να αγοράσει και κάποιος που θέλει να πουλήσει ένα ακίνητο θα πρέπει να περιμένει διότι οι μεταβιβάσεις είναι προς το παρόν αδύνατες. Ο λόγος είναι ότι δεν έχουν εκδοθεί ακόμη σημαντικές υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι. Ωστόσο, κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών που επικοινώνησαν με το Capital.gr σημειώνουν ότι οι αποφάσεις για τον φόρο υπεραξίας είναι έτοιμες και πιθανόν να ανακοινωθούν ακόμη και σήμερα.

Ας δούμε το θέμα αυτό αναλυτικά. Από την 1η Ιανουαρίου επήλθε σημαντική μεταβολή στο φορολογικό καθεστώς της μεταβίβασης ακινήτων. Ο φόρος μεταβίβασης που πληρώνεται από τον αγοραστή ενός ακινήτου μειώθηκε από το 8-10% στο 3%. Πρόκειται για σημαντική φορολογική ελάφρυνση η οποία μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και από σήμερα. Ωστόσο, αυτό που δεν μπορεί ακόμη να εφαρμοστεί είναι ένας νέος φόρος που επιβλήθηκε από την Πρωτοχρονιά. Είναι ο φόρος υπεραξίας ακινήτων που βαρύνει τον πωλητή ενός ακινήτου. Ο φόρος, με βάση όσα προβλέπονται στον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υπολογίζεται με συντελεστή 15% επί της διαφοράς μεταξύ της αξίας κτήσης και της αξίας πώλησης του ακινήτου.

Μάλιστα, ο φόρος επιβάλλεται σε όλες τις μεταβιβάσεις ακινήτων που θα γίνουν από σήμερα και μετά καθώς δεν υπάρχει καμία εξαίρεση αναφορικά με το πότε ή πώς αποκτήθηκε ένα ακίνητο. Δηλαδή ακόμη και αν ένα ακίνητο έχει αποκτηθεί το 1950 και πωληθεί θα πρέπει ο πωλητής του να πληρώσει φόρο υπεραξίας. Η υπεραξία που προκύπτει όταν από την τιμή πώλησης αφαιρείται η τιμή κτήσης απομειώνεται έως και 39% ανάλογα με τα χρόνια που διακράτησε το ακίνητο ο πωλητής. Υπεραξία έως και 25.000 ευρώ είναι αφορολόγητη.

Καλά όλα έως εδώ. Ωστόσο, υπάρχουν πολύ μεγάλες ασάφειες αναφορικά με το πώς υπολογίζεται η τιμή κτήσης και η τιμή πώλησης. Ο νέος ΚΦΕ στο άρθρο 41 ορίζει ότι ως τιμή κτήσης θεωρείται το τίμημα που αναγράφεται στο συμβόλαιο ή το τίμημα που καταβλήθηκε πραγματικά και προκύπτει από κατάλληλα δικαιολογητικά. Ποιο όμως είναι το τίμημα που αναγράφεται στο συμβόλαιο και ποια είναι τα «κατάλληλα δικαιολογητικά» για το πραγματικά καταβαλλόμενο τίμημα; Στην παράγραφο 11 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι θα εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις για τον καθορισμό της τιμής κτήσης όταν αυτή δεν μπορεί να υπολογιστεί με βάση όσα ορίζονται στο νόμο. Επίσης θα πρέπει να εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις για κάθε άλλο θέμα που αφορά στην εφαρμογή του φόρου υπεραξίας.

Να σημειωθεί ότι θα πρέπει να εκδοθεί υπουργική απόφαση, μεταξύ άλλων, για τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης του φόρου υπεραξίας. Μέχρι τότε η ήδη παγωμένη αγορά ακινήτων θα τοποθετηθεί σε κατάσταση βαθιάς κατάψυξης.

Του Σπύρου Δημητρέλη
 
πηγή: www.polytexnikanea.gr