Σχέδιο για «ξεκαθάρισμα» των κρατικών ακινήτων

24/03/2014 16:25

Επιχειρησιακό σχέδιο για την αποτύπωση της πραγματικής εικόνας περίπου 72.000 κρατικών ακινήτων που βρίσκονται σήμερα υπό τη διαχείριση της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ), καθώς και των άλλων ακινήτων που θα περάσουν σταδιακά στον έλεγχό της προωθεί η κυβέρνηση.

Παράλληλα ετοιμάζεται νέα νομοθετική ρύθμιση για περίπου 28.300 ακίνητα που είναι σήμερα καταπατημένα (αντίστοιχη προσπάθεια είχε γίνει δύο φορές στο παρελθόν χωρίς σοβαρό αποτέλεσμα), αλλά και ρύθμιση για τους λεγόμενους «παλαιούς αιγιαλούς» (περίπου 1.100 ακίνητα που προέκυψαν από μετακίνηση της ακτογραμμής προς τη θάλασσα).

Το επιχειρησιακό σχέδιο που αναπτύχθηκε από τη διοίκηση της ΕΤΑΔ και παρουσιάστηκε πρόσφατα στην τρόικα προβλέπει πως το ξεκαθάρισμα θα ξεκινήσει με την προκήρυξη διαγωνισμού για πιλοτικό έργο ώστε να ξεκαθαριστεί το (νομικό, χωροταξικό κ.λπ.) καθεστώς για περίπου 1.000 ακίνητα. Προϋπόθεση για την υλοποίησή του είναι η εξασφάλιση πόρων από το επόμενο ΕΣΠΑ, καθώς θα απαιτηθούν σημαντικά κεφάλαια, αλλά για πρώτη φορά θα ενταχθεί σε ενιαία βάση δεδομένων και θα ξεκαθαρίσει το νομικό καθεστώς χιλιάδων ακινήτων.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο, περισσότερο από το 65% του χαρτοφυλακίου των 72.000 ακινήτων της ΕΤΑΔ «βρίσκεται υπό προβληματικό νομικό καθεστώς». Συγκεκριμένα, 28.234 κρατικά ακίνητα είναι καταπατημένα, 16.431 είναι αγνώστου νομικού καθεστώτος (δε γνωρίζουμε ποιος και πώς τα χρησιμοποιεί κ.λπ.) και 1.697 «αμφίβολου» νομικού καθεστώτος. Άλλα 10.626 ακίνητα είναι ελεύθερα και 1.435 «μερικώς ελεύθερα», δηλαδή δεν αξιοποιούνται, ενώ 7.386 είναι παραχωρημένα κατά κυριότητα και 1.322 «παραχωρημένα κατά χρήση».

Στον ίδιο κατάλογο περιλαμβάνονται και 3.486 ακίνητα «ειδικής φύσης» καθώς και 161 ακίνητα που εμφανίζονται διεκδικούμενα από ιδιώτες στα δικαστήρια.

Εκτός από το χάος των ακινήτων που είναι αναξιοποίητα (καταπατημένα κ.λπ.), η ΕΤΑΔ επιχειρεί να ξεκαθαρίσει και τις χιλιάδες συμβάσεις με τις οποίες έχουν παραχωρηθεί ακίνητα σε ιδιώτες. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο, στη σημερινή βάση δεδομένων (με παλαιά στοιχεία που προέρχονται κυρίως από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου - ΚΕΔ) καταγράφονται περίπου 400 μη ενεργές συμβάσεις, ενώ επικαιροποίηση απαιτείται και στις περίπου 8.700 συμβάσεις παραχώρησης που έχει υπογράψει το δημόσιο. Επιπλέον απαιτούνται και πρωτοβουλίες για «προετοιμασία ενεργειών για είσπραξη απαιτήσεων από μη καταβληθέντα μισθώματα, για επιστροφή των ακινήτων στα οποία δεν έχει υλοποιηθεί η χρήση που ορίζει η παραχώρηση, για επιστροφή των ακινήτων τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πλέον από τον παραχωρησιολήπτη κατά κυριότητα».

Σημειώνεται πως η πλειοψηφία των πληροφοριακών στοιχείων της ακίνητης περιουσίας, όπως κληρονομήθηκε από την ΕΤΑΔ που συγχωνεύθηκε με την ΚΕΔ, έχει επικαιροποιηθεί πριν από τουλάχιστον 8 χρόνια. «Λιγότερο από το 4% των πληροφοριακών στοιχείων έχουν επικαιροποιηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια» με αποτέλεσμα να καθίσταται αμφίβολη η αξιοπιστία τους, αφού η κατάσταση των ακινήτων μπορεί να έχει αλλάξει σημαντικά. Μεταξύ των ετών 2002 και 2004 είχαν επικαιροποιηθεί τα στοιχεία περίπου 63.000 ακινήτων, αλλά στη συνέχεια η προσπάθεια ατόνησε.

Στο επιχειρησιακό σχέδιο που κατέστρωσε η διοίκηση της ΕΤΑΔ επισημαίνεται πως «θα πρέπει να συγκεντρωθούν τα έγγραφα των ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες, ούτως ώστε να προσδιοριστούν οι ελλείψεις όσον αφορά τις πληροφορίες γι' αυτά, οι απαιτούμενες ενέργειες ωρίμανσης αυτών και να ενημερωθεί το ηλεκτρονικό μητρώο ακινήτων». Επισημαίνεται, ακόμα, πως «υπάρχει σημαντικός αριθμός συμβάσεων εκμίσθωσης και παραχώρησης οι οποίες χρήζουν επικαιροποίησης. Η κατάσταση αυτών των ακινήτων θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρη προκειμένου να προσδιοριστεί η βέλτιστη μέθοδος αξιοποίησης αυτών των ακινήτων από το ελληνικό δημόσιο».

Μια ιδέα για το κόστος ξεκαθαρίσματος κάθε ακινήτου θα πάρει η διοίκηση της ΕΤΑΔ από το πιλοτικό έργο ωρίμανσης περίπου 1.000 ακινήτων. Στόχος είναι να προσληφθούν μέσω διαγωνισμών νομικά γραφεία, μηχανικοί κ.ά. οι οποίοι θα αναλάβουν εντός 12μήνου να ξεκαθαρίσουν το νομικό καθεστώς των 1.000 ακινήτων. Το σημερινό χαοτικό καθεστώς εμποδίζει και τα σχέδια του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) το οποίο δύσκολα βρίσκει καθαρό ακίνητο προς πώληση ή αξιοποίηση.

Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι μόνο η αρχή, λέει ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΑΔ

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΑΔ. Γρ. Δούνης απέφυγε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες του επιχειρησιακού σχεδίου. Υποστηρίζει, όμως, με δηλώσεις του στο Euro2day.gr, πως «το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Επιτάχυνση της Ωρίμανσης προς Αξιοποίηση των Δημοσίων Ακινήτων είναι το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο πρόγραμμα που εκπονήθηκε ποτέ, τόσο για την απόκτηση πραγματικής εικόνας του χαρτοφυλακίου των δημοσίων ακινήτων, όσο και για τη νομική και τεχνική τους ωρίμανση».

Ο κ. Δούνης προσθέτει πως «πρόκειται για τεράστιας κλίμακας, αλλά και σημασίας για τη χώρα, έργο, το οποίο προϋποθέτει την εξασφάλιση χρηματοδότησης μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή και από άλλους πόρους και την κατάλληλη προσαρμογή της ΕΤΑΔ για την επιτυχή υλοποίησή του». Όπως λέει, «για την ένταξη του έργου σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα έχουν ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΕΤΑΔ, «το επιχειρησιακό σχέδιο εγκρίθηκε πρόσφατα από το Δ.Σ. της εταιρείας, ως προς τις βασικές του κατευθύνσεις και στρατηγικές. Οι επιμέρους παράμετροί του θα εξειδικευτούν μετά την υλοποίηση ενός πιλοτικού προγράμματος για 1.000 ακίνητα ανά την Ελλάδα, το οποίο θα καταδείξει τους αναγκαίους χρόνους και πόρους και τυχόν επιμέρους προβλήματα. Βάσει των αποτελεσμάτων του πιλοτικού προγράμματος θα εξειδικευτεί ο αριθμός των ακινήτων που μπορούν να ωριμάζουν ετησίως, το πραγματικό κόστος ωρίμανσης ανά ακίνητο, καθώς και θα οριστικοποιηθούν οι επιμέρους απαιτήσεις του έργου».

Το σχέδιο της ΕΤΑΔ μαζί με πρόγραμμα ψηφιακής αποτύπωσης της κρατικής περιουσίας που προωθεί η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου θα επιτρέψουν, κατά τον κ. Δούνη, «την πλήρη και προσβάσιμη πληροφόρηση στη δημόσια ακίνητη περιουσία, για πρώτη φορά».

Ο ίδιος τονίζει πως «η έλλειψη πραγματικής εικόνας δεν επέτρεπε μέχρι σήμερα όχι μόνο τη σοβαρή και σχεδιασμένη αξιοποίηση των ακινήτων, αλλά ούτε την προστασία αυτών, καθώς ήταν εύκολη βορά σε καταπατητές, ειδικά τα πιο απομακρυσμένα, μη αστικά, ακίνητα». Γι' αυτό «μόνο με την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης θα μπορούμε να μιλάμε με ασφάλεια για τον αριθμό των αξιοποιήσιμων δημοσίων ακινήτων, τις επιλογές αξιοποίησής τους, αλλά και να έχουμε πραγματική ένδειξη της αξίας τους», καταλήγει ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΑΔ.

Του Φώτη Κόλλια

Πηγή: www.euro2day.gr