Το ΤΕΕ Κιλκίς για το ΠΕΑ

12/07/2014 00:46

Για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Ακινήτου εκδόθηκε από την ΝΕ Κιλκίς του ΤΕΕ η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από ενεργειακό Επιθεωρητή. Από την 9-1-2011 η έκδοσή του είναι υποχρεωτική για κάθε πώληση ή αγορά ακινήτου και από την 9-1-2012 είναι υποχρεωτική για κάθε μίσθωση ακινήτου συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ κατοικίας, γραφείων, εμπορικής χρήσης, συνάθροισης κοινού, εκπαίδευσης, προσωρινής διαμονής, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

Δυνάμει του άρθρου 14 παρ. 3 της με αριθμ. Δ6/Β/ΟΙΚ5825/9-4-2010 ΚΥΑ ο αριθμός Πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται σε κάθε συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο με το οποίο καταρτίζεται μίσθωση. Σε διαφορετική περίπτωση το μισθωτήριο δεν είναι σύννομο.

Πηγή: www.kilkis24.gr