Φοροαπαλλαγές για τακτοποίηση αυθαιρέτων

09/12/2013 15:39

Φοροαπαλλαγών θα τύχουν όσοι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων προχώρησαν στην «τακτοποίησή» τους. Μάλιστα η Εφορία προτίθεται να επιστρέψει φόρους σε όσους «τακτοποίησαν» αυθαίρετους χώρους σε πρώτη κατοικία.

Απαλλαγή
Το υπουργείο Οικονομικών διευκρίνισε πως και «τακτοποιημένοι» χώροι θα έχουν απαλλαγή από τους φόρους μεταβίβασης ακινήτου, κληρονομιών και γονικών παροχών για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Η απαλλαγή χορηγείται και για τους χώρους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4178/2013, εφόσον έχει περαιωθεί η διαδικασία καταβολής του ειδικού προστίμου ή έχει καταβληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού προστίμου ή του σχετικού παραβόλου. Σε περίπτωση δε που έχουν καταβληθεί τέτοιου είδους φόροι, μετά από αίτηση του υπόχρεου, μπορούν να επιστραφούν ως «αχρωστήτως καταβληθέντες» εντός τριετίας από την ημερομηνία καταβολής. Σε καλή μεριά.

Εγκύκλιος
Απαλλάσσονται από την καταβολή αναδρομικών φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και τελών όσοι ενταχθούν στους νόμους τακτοποίησης των αυθαιρέτων, σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη εγκυκλίου του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Για την αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης, τίθενται δύο ημερομηνίες αναδρομικότητας ανάλογα με το αν ο ενδιαφερόμενος έχει υπαχθεί στον πρόσφατο «νόμο Καλαφάτη» ή στον προηγούμενο 4014/11.

Οι ημερομηνίες
Συγκεκριμένα προβλέπεται πως εξαιρούνται από την επιβολή κυρώσεων και δεν οφείλονται αναδρομικά βεβαιωμένες ασφαλιστικές εισφορές, φόροι ακινήτων, κληρονομιών ή γονικής παροχής και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη (όπως ύδρευσης, καθαριότητας, αποχέτευσης κ.λπ.) για όσα αυθαίρετα υπαχθούν στους δύο νόμους περί τακτοποίησης. Ως χρόνος λήξης της αναδρομικής απαλλαγής είναι για τον νόμο 4178/2013 η έναρξη ισχύος του, δηλαδή η 8 Αυγούστου 2013, ενώ αντίστοιχα για τον προηγούμενο «νόμο Παπακωνσταντίνου» η 21η Σεπτεμβρίου 2011.Με την ίδια εγκύκλιο, «χαρίζονται» μικρά ποσά, κάτω των 50 ευρώ, που δεν έχουν καταβληθεί με τις δόσεις για την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων και των άλλων χώρων που έκλεισαν παράνομα, σύμφωνα με τον νόμο 3843/10

Πηγή: https://www.b2green.gr