Χωρίς πιστοποιητικό δήλωσης μισθωμάτων οι μεταβιβάσεις ακινήτων

13/03/2014 22:32

Έπαψε να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014 η υποχρέωση των συμβολαιογράφων να αρνηθούν τη σύνταξη συμβολαίων για μεταβιβάσεις ακινήτων αν δεν προσκομιστεί νωρίτερα πιστοποιητικό του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ από το οποίο να προκύπτει ότι τα μισθώματα του ακινήτου που μεταβιβάζεται ή υποθηκεύεται δηλώθηκαν στη φορολογία εισοδήματος την τελευταία διετία πριν από τη μεταβίβαση ή την εγγραφή της υποθήκης.
Σχετική διάταξη περιλαμβανόταν στο άρθρο 81 του Ν. 2238 του 1994.

Την κατάργηση των σχετικών υποχρεώσεων που αφορούσαν και υποθηκοφύλακες έρχεται να διευκρινίσει σήμερα με εγκύκλιό του το υπουργείο Οικονομικών, μετά την υποβολή σχετικών ερωτημάτων.

«Σας πληροφορούμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθ. 26 του Ν. 4223 του 2013 ορίζεται ότι από 1ης/1/2014 ο Ν. 2238 του 1994 και όλες οι κανονιστικές πράξεις και οι εγκύκλιοι που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση αυτού παύουν να ισχύουν», αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο.

Ο Ν. 2238 δεν ήταν άλλος από τον παλαιό Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

«Συνεπώς», συνεχίζει στην εγκύκλιό του το υπουργείο Οικονομικών, «και οι υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων κ.λπ. που προβλέπονταν στο άρθρο 81 του συγκεκριμένου νόμου έπαψαν να ισχύουν από 1η/1/2014».

Πηγή: www.b2green.gr