Ψηλώνουν τα κτήρια, βλέπουν τα «τυφλά οικόπεδα»

24/03/2014 16:22

Προεκλογικού χαρακτήρα πολεοδομικές εξυπηρετήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, που σύμφωνα με επίσημες πηγές καταθέτει την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή, λίγο πριν αποχωρήσει για την εκλογική μάχη στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ Στ.Καλαφάτης.

Η κυβέρνηση με το νέο νομοσχέδιο ανάβει «πράσινο φως» να χτιστούν τα «τυφλά οικόπεδα», ενώ παράλληλα δίνει μπόνους δόμησης σε νέα, αλλά και υφιστάμενα κτήρια να... ψηλώσουν τουλάχιστον κατά ένα μέτρο, εφ' όσον χρησιμοποιούν το ισόγειο ως γκαράζ αυτοκινήτων είτε έχουν φυτεμένα δώματα.

Με το ίδιο νομοσχέδιο νομιμοποιούνται αυθαίρετες κατασκευές και προσθήκες στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υπέρβαση των βασικών πολεοδομικών μεγεθών του κτηρίου. Παράλληλα προωθούνται ρυθμίσεις επέκτασης και ανακατασκευής των γηπέδων ποδοσφαίρου, κυρίως του Παναθηναϊκού στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, ενώ ικανοποιούνται και αιτήματα θρησκευτικού τύπου για τα ακίνητα της Εκκλησίας.

Αναλυτικά οι νέες πολεοδομικές αλλαγές που προωθούνται προβλέπουν:

* Φως στα «τυφλά» οικόπεδα. Πρόκειται για εντός σχεδίου ακίνητα, τα οποία έχουν προκύψει από κατάτμηση μεγαλύτερων οικοπέδων και δεν έχουν πρόσοψη σε κοινόχρηστο δρόμο. Υπολογίζονται σε εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεις, που είναι διάσπαρτες σε 12.000 οικισμούς σε όλη τη χώρα και αφορούν κυρίως νησιά και χωριά με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, όπως επίσης σε πολλές περιοχές της βόρειας και ανατολικής Αττικής. Κατ' επανάληψιν έχουν εκδοθεί στο παρελθόν από το ΣτΕ ακυρωτικές αποφάσεις για τη δόμηση στα «τυφλά» οικόπεδα. Η σχετική ρύθμιση, που προωθεί τώρα το ΥΠΕΚΑ, προβλέπει ότι: «Οικόπεδα τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε εγκεκριμένη οδό, όταν δεν μπορούν διά τακτοποιήσεως να αποκτήσουν πρόσωπο επί εγκεκριμένης οδού, επιτρέπεται να οικοδομούνται με απόφαση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης εφ' όσον η έλλειψη του προσώπου δεν έγινε με υπαιτιότητα των ιδιοκτητών ή των δικαιοπαρόχων με δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου μετά την ισχύ του νόμου 651/1977».

* Οικοδομική άδεια για αυθαίρετα. Παρέχεται η δυνατότητα σε όσες αυθαίρετες κατασκευές τηρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή τηρούσαν αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής τους (δηλαδή έχουν τα επιτρεπόμενα μεγέθη, αλλά δεν εξέδωσαν οικοδομική άδεια κατά την κατασκευή) να προχωρήσουν σε έκδοση ή αναθεώρηση άδειας δόμησης για όσες εργασίες απαιτείται άδεια δόμησης και σε έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας για όσες εργασίες απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή 48ωρη ενημέρωση.

* Υπέρβαση ύψους για φυτεμένα δώματα, Δίνεται η δυνατότητα υπέρβασης ύψους για την κατασκευή φυτεμένου δώματος σε υφιστάμενα κτήρια στα οποία έχει εξαντληθεί το ύψος που προβλέπεται στην περιοχή. Προβλέπεται ότι «σε περιπτώσεις κατασκευής φυτεμένων δωμάτων επιφάνειας μεγαλύτερης του 50% της καθαρής επιφάνειας δώματος, τα ανωτέρω μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη, ως ισχύουν, προσαυξάνονται κατά 1,00 μ. και των στεγών κατά 0,40 μ. και ομοίως σε υφιστάμενα κτήρια στα οποία έχει γίνει εξάντληση ύψους περιοχής».

* «Μπόνους» δόμησης σε πολυκατοικίες. Προβλέπεται ότι «επιτρέπεται υπέρβαση του ύψους, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, μέχρι 1 μέτρο, στις περιπτώσεις όπου το ισόγειο του κτηρίου χρησιμοποιείται κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για στάθμευση αυτοκινήτων. Το ίδιο ισχύει όταν στην πιο πάνω περίπτωση το κτήριο κατασκευάζεται σε υποστυλώματα (πιλοτές) και ο ελεύθερος ημιυπαίθριος χώρος του διατίθεται αποκλειστικά για στάθμευση αυτοκινήτων».

* Νομιμοποίηση υπόγειων μηχανοστασίων. Εντάσσονται στις διατάξεις που ισχύουν για μουσεία, θέατρα και νοσοκομεία ή θεραπευτήρια οι χώροι εκπαιδευτηρίων ή ερευνητικών κέντρων για την εγκατάσταση μηχανολογικών εγκαταστάσεων στον πρώτο υπόγειο χώρο κύριας χρήσης εκτός του περιγράμματος της ανωδομής.

Με άλλες ρυθμίσεις προβλέπεται ότι προσθήκη σε νομίμως υφιστάμενο κτήριο με τμήμα που έχει εξαιρεθεί οριστικά της κατεδάφισης με τους νόμους περί αυθαιρέτων μπορεί να γίνει μόνο στο νόμιμο τμήμα του κτηρίου, ενώ ρυθμίζονται και διαδικασίες έκδοσης τελικής ερμηνείας από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων σε περιπτώσεις διαφορετικών ερμηνειών του ΝΟΚ και της πολεοδομικής νομοθεσίας μεταξύ του πολίτη και της υπηρεσίας.

Οι πέντε ρυθμίσεις

Το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Ε», στην τελική μορφή του, όπως θα κατατεθεί τα επόμενες ημέρες στη Βουλή, μαζί με άλλες πολεοδομικές διατάξεις, περιλαμβάνει πέντε βασικά κεφάλαια ρυθμίσεων, τα οποία είναι:

1Τροποποιήσεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ). Κτίζονται τα τυφλά οικόπεδα, ενώ προβλέπονται τακτοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών και «μπόνους» δόμησης σε κτήρια με γκαράζ και φυτεμένα δώματα.

2Δασικές ρυθμίσεις. Αφορούν τις επιτρεπόμενες χρήσεις στα δάση, όπως αποτελεί η μνημονιακή υποχρέωση και πιέζουν για την εφαρμογή τους την πολιτική ηγεσία του υπουργείου οι εκπρόσωποι της τρόικας των δανειστών. Επιτρέπονται χρήσεις όπως τουριστικές γεωργικές κτηνοτροφικές, πολλών κατηγοριών βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις κ.α.. Κυρίως όμως θα επιτρέπονται σε δάση και δασικές εκτάσεις να λειτουργήσουν μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, πράγμα που σχετίζεται επίσης με μνημονικές υποχρεώσεις αξιοποίησης του πλούσιου ορυκτού πλούτου, που υπάρχει στο ελληνικό υπέδαφος. Οι ρυθμίσεις του δασικού νομοσχεδίου που αλλάζουν τις κατηγορίες των δασικών εκτάσεων, οι οποίες βεβαίως προκάλεσαν σάλο αντιδράσεων από φορείς και οικολογικές οργανώσεις, παραπέμπονται για αργότερα, να περιληφθούν σε άλλο νομοσχέδιο.

3Επέκταση αθλητικών εγκαταστάσεων. Αυξάνονται έως 30% οι θέσεις φιλάθλων σε γήπεδα ποδοσφαίρου που βρίσκονται εντός του οικιστικού ιστού των πόλεων, ενώ ταυτοχρόνως επιτρέπεται η προσθήκη εμπορικών χρήσεων, από αναψυκτήρια και καταστήματα μέχρι συνεδριακά κέντρα και κινηματογράφοι των 300 θέσεων, αλλά και η χρήση φωτοβολταϊκών στα στέγαστρα των κερκίδων. Εξυπηρετείται κατά προτεραιότητα το γήπεδο του ΠΑΟ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Επίσης τα γήπεδα ποδοσφαίρου της Α' και Β' Εθνικής Κατηγορίας (ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα των Super League και Football League).

4Αποτύπωση των υδατορεμάτων. Προσδιορίζονται τα κριτήρια χαρακτηρισμού των ρεμάτων. Για τις νέες οριοθετήσεις προβλέπεται να γίνει ψηφιακή αποτύπωσή τους, με βάση τους ορθοφωτοχάρτες, που διαθέτει η εταιρεία του Κτηματολογίου.

5Ρυθμίσεις για την Εκκλησία. Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τη λεγόμενη Εκκλησιαστική Υπηρεσία Δόμησης που έχει ήδη θεσμοθετηθεί από το ΥΠΕΚΑ με αρμοδιότητες στην έκδοση οικοδομικών άδειων για λατρευτικούς χώρους και άλλες εγκαταστάσεις της Εκκλησίας. Με νέα ρύθμιση, Εκκλησιαστική Υπηρεσία Δόμησης συστήνεται και σε περιοχές της χώρας που υπάγονται στο Πατριαρχείο Κων/πολέως, αρχής γενομένης από την Κρήτη.

Του ΑΡΓΥΡΗ ΔΕΜΕΡΤΖΗ

Πηγή: www.enet.gr