Αναδρομικά ραβασάκια από τους Δήμους

17/01/2017 18:05

Διάφοροι Δήμοι της χώρας, ξεκίνησαν ταχυδρομικά να ενημερώνουν τους δημότες τους που προχώρησαν σε τακτοποίηση των αυθαιρεσιών των ακινήτων τους με τους νόμους 4014/2011 και 4178/2013 για τη βεβαίωση οφειλών ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας), ΔΦ (Δημοτικός Φόρος) και ΔΤ (Δημοτικά Τέλη).

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ.: 21868/27.5.2014 «Επιβολή δημοτικών τελών και φόρων σε χώρους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων των ν.3775/09, ν.3843/10, Ν.4014/11 και ν.4178/13» του ΥΠΕΚΑ:

«Με αφορμή ερωτήματα υπηρεσιών και πολιτών σχετικά με την επιβολή δημοτικών τελών και φόρων σε χώρους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων των ν.3775/2009, ν.3843/2010, ν.4014/2011 και ν.4178/2013, επισημαίνουμε τα ακόλουθα: A) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 24 του ν.4178/2013 και στο εδάφιο 51 της Εγκ. 4/2013 (αρ. πρωτ. 66931/3.12.2013), οι αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης προ της 28.07.2011 που έχουν υπαχθεί στην αναστολή επιβολής κυρώσεων των ν. 4014/2011 και 4178/2013, δεν οφείλουν αναδρομικά φόρους και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη (όπως ύδρευσης, καθαριότητας, αποχετευτικά τέλη, κ.λ.π.). Ως χρόνος λήξης της αναδρομικής απαλλαγής των αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσης του ν. 4178/2013, είναι η ημερομηνία ισχύος του, δηλ. η 8.8.2013, ενώ για τις ολοκληρωμένες υπαγωγές αυθαιρέτων στο ν. 4014/2011, δηλαδή που έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίμου, των σχεδίων και των δικαιολογητικών, ως χρόνος λήξης της αναδρομικής απαλλαγής είναι η ισχύς του ν. 4014/2011, δηλ. η 21.9.2011.

Οι ως άνω αναφερόμενες καταληκτικές ημερομηνίες ισχύουν και για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών για τις οποίες εκδίδεται οικοδομική άδεια νομιμοποίησης, σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 23 των ν.4014/2011 και ν.4178/2013 αντίστοιχα.

Μετά τις προαναφερόμενες καταληκτικές ημερομηνίες, τα δηλωμένα αυθαίρετα συνυπολογίζονται στην επιβολή των δημοτικών τελών και φόρων.

B) Κατ' εξαίρεση, δεν επιβάλλονται για το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται η διατήρησή τους, τα τέλη του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, του ν. 25/1975 και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, όπως εκάστοτε ισχύουν, που αναλογούν σε αυθαίρετες αλλαγές χρήσης και μόνον, καθώς και τυχόν διαφορές που προκύπτουν στο ύψος των τελών αυτών από την αλλαγή χρήσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.5 του άρθρου 22 του ν. 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/10-12-2010) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 παρ. 2 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), στην παρ.22 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 και στην παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4178/2013.» (Πηγή: www.taxheaven.gr)

Οι Δήμοι, έχοντας ενημερωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τους πολίτες που υπάχθησαν στους ανωτέρω νόμους ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών, βεβαιώνουν τα ανωτέρω ποσά αναδρομικά από το 2011 ή από το 2013 (ανάλογα με το νόμο που υπάχθηκε το ακίνητο), με αποτέλεσμα τα ποσά που καλούνται οι πολίτες να είναι υπέρογκα και να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν.

Χαρακτηριστικό είναι, ότι τα ποσά ειδικά για τις εξ’ ολοκλήρου αυθαίρετες κατασκευές υπολογίζονται στα συνολικά μέτρα που δηλώθηκαν κατά την τακτοποίηση του αυθαιρέτου. Αποτέλεσμα αυτού είναι να βεβαιώνονται οφειλές που έχουν ήδη πληρωθεί σε παλιότερους λογαριασμούς μέσω της ΔΕΗ!

Παράδειγμα 1: Πολίτης τακτοποιεί με το Ν. 4014/2011 ισόγεια μονοκατοικία εμβαδού 60,00 τ.μ. που κατασκευάστηκε το 1995. Στη ΔΕΗ το ακίνητο από την κατασκευή του έχει δηλωθεί με τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα και μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ εισπράττονται τα νόμιμα ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ. Ξαφνικά, λαμβάνει επιστολή από το Δήμο που ανήκει ότι του έχουν βεβαιωθεί οφειλές για ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ για 60,00 τ.μ. από το 2011. Ο πολίτης, όμως, έχει ήδη καταβάλλει τα ανωτέρω ποσά μέσω κάθε λογαριασμού της ΔΕΗ. Συνεπώς, καλείται να ξανά-πληρώσει.

Παράδειγμα 2: Πολίτης έχει στην κατοχή του διαμέρισμα, σε νόμιμη οικοδομή με οικοδομική άδεια. Το διαμέρισμα σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοράς είναι 80,00 τ.μ. Το διαμέρισμα, όμως, έχει κλειστούς ημιυπαίθριους χώρους εμβαδού 10,00 τ.μ. που ο πολίτης τακτοποιεί με το Ν. 4178/2013. Στη ΔΕΗ το διαμέρισμα ήταν δηλωμένο 80,00 τ.μ. και για αυτά καταβάλλονταν τα αντίστοιχα ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ. Μετά την τακτοποίηση των 10,00 τ.μ. κλειστών ημιυπαιθρίων, το διαμέρισμα πλέον είναι νομίμως 90,00 τ.μ. Ξαφνικά, λαμβάνει επιστολή από το Δήμο που ανήκει ότι του έχουν βεβαιωθεί οφειλές για ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ για 90,00 τ.μ. από το 2013. Ο πολίτης, όμως, έχει ήδη καταβάλλει τα ανωτέρω ποσά για τα 80,00 τ.μ. μέσω κάθε λογαριασμού της ΔΕΗ. Συνεπώς, αντί να του βεβαιωθεί η διαφορά των 10,00 τ.μ. καλείται να ξανά-πληρώσει για όλα τα τετραγωνικά μέτρα.

Αποτέλεσμα είναι χιλιάδες πολίτες να συρρέουν στους Δήμους για κατάθεση ενστάσεων, ενώ μεγαλύτερη δυσκολία αντιμετωπίζουν οι πολίτες όπου τα ακίνητα τους υπάγονται σε Δήμους μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Σκόπιμο είναι, πριν την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού, οι πολίτες να ελέγξουν τα μέτρα που έχουν δηλωμένα στη ΔΕΗ και να έρθουν σε επαφή με το μηχανικό που έκανε την τακτοποίηση του ακινήτους για τη σύνταξη της ένστασης και τον έλεγχο των μέτρων του ακινήτου.

Ελένη Ευ. Χρυσαφίδου

Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.

Ελ. Βενιζέλου 63 – Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2311.248.980 & 6930.76.36.71