Αυθαίρετα κτίσματα και στατική επάρκεια

03/08/2017 01:48

Στο προς ψήφιση νομοσχέδιο για τον «έλεγχο του περιβάλλοντος και την αυθαίρετη δόμηση κ.λπ.», απαιτείται ο στατικός έλεγχος (μελέτη στατικής επάρκειας) για πολλές περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών σε κατοικίες και διαμερίσματα, για τις οποίες οι προηγηθέντες νόμοι δεν το απαιτούσαν και σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά οι περιπτώσεις αυτές εντάχθηκαν στους νόμους αυτούς (Ν.4014/11 και Ν.4178/13).

Η μελέτη στατικής επάρκειας γίνεται υποχρεωτικά και μονοσήμαντα σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ (κανονισμός επεμβάσεων) και απαιτούνται συγκεκριμένες εργασίες και διαδικασίες, όπως: Ελεγχος του συνόλου της οικοδομής (πολυκατοικίας) και όχι μόνον της δηλούμενης ιδιοκτησίας.Αποξήλωση και λήψη δοκιμίων από θεμέλια και φέροντα στοιχεία της οικοδομής συνολικά. Εκτίμηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου των δοκιμίων από πιστοποιημένο εργαστήριο και φορέα (ΕΜΠ).

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών, συντάσσεται η μελέτη στατικής επάρκειας σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, που ενδέχεται σε πολλές περιπτώσεις να διαπιστώσει ανεπάρκεια και να προτείνει ενισχύσεις (το πιθανότερο), εργασίες που θα αφορούν το σύνολο του κτιρίου. Επιπλέον, σύμφωνα με την «περί επικινδύνων» νομοθεσία, αν η δημόσια αρχή (και σε αυτή την περίπτωση είναι ο μηχανικός) διαπιστώσει πιθανό κίνδυνο ή ανεπάρκεια, «οφείλει να εκκενώσει το κτίριο» μέχρι την αποκατάστασή του.

Η διαδικασία αυτή είναι προφανώς χρονοβόρα και έχει σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος, κόστος που δεν είχε συνυπολογιστεί κατά την ένταξη του κάθε αυθαιρέτου στις διατάξεις του νόμου των τακτοποιήσεων, κόστος που πιθανόν να ανάγεται και σε συνιδιοκτήτες που δεν έχουν εμπλακεί στις διαδικασίες ρυθμίσεων ή να μην έχουν καμία αυθαιρεσία! Οι ισχύοντες και ο προς ψήφιση νόμοι προτείνουν κατ’ αρχήν την αναστολή των κυρώσεων για τις αυθαίρετες κατασκευές για τριάντα χρόνια, πέραν ορισμένων περιπτώσεων που προβλέπει οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση ή ακόμη και νομιμοποίηση, προβλέπουν επίσης έναν κυρίως οπτικό έλεγχο των κατασκευών από πλευράς ασφαλείας και αντίστοιχη γνωστοποίηση στον ιδιοκτήτη.

Θεωρώ ότι η απαίτηση στατικής επάρκειας για τις κατοικίες και τα διαμερίσματα πρέπει να απεμπλακεί από τις περί αυθαιρέτων προϋποθέσεις και να ενταχθεί σε διαδικασίες νομιμοποίησης ή οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση. Με τον τρόπο αυτόν θα είναι θέμα επιλογής των ιδιοκτητών, οι οποίοι άλλωστε γνωρίζουν και τους κινδύνους, η διαδικασία που θα ακολουθήσουν.

Είναι σίγουρο ότι η γενίκευση της απόφασης για στατικό έλεγχο στις κατοικίες και στα διαμερίσματα θα δημιουργήσει κοινωνικά προβλήματα και σίγουρα θα συμβάλει στην αδρανοποίηση ακόμη ενός νόμου.

 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ

* Αρχιτέκτων, τέως πρόεδρος Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών/Πανελλήνια Ενωση Αρχιτεκτόνων).

Πηγή: www.kathimerini.gr