Υπενθύμιση για τις προθεσμίες του νόμου 4178/2013 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης – Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη

04/02/2014 22:55
Υπενθύμιση για τις προθεσμίες του νόμου 4178/2013 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης – Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη
 
Το ΥΠΕΚΑ υπενθυμίζει ότι την επόμενη εβδομάδα λήγουν προθεσμίες του νόμου 4178/2013 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης. Ειδικότερα, για όσους έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του νόμου 4014/2011 και έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή έχουν πληρώσει μόνο παράβολο, η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο νόμο 4178 χωρίς επιπλέον επιβάρυνση είναι η 7η Φεβρουαρίου 2014. Επίσης, για όλες τις κατηγορίες του νόμου 4178, η προθεσμία υπαγωγής για την ωφέλεια των 102 μηνιαίων (ή 17 εξαμηνιαίων) δόσεων λήγει επίσης στις 7/2/2014.
 
Σχετικά με το θέμα ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης δήλωσε:
«Ο νόμος 4178 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο είναι η τελευταία μεγάλη ευκαιρία όσων έχουν αυθαίρετα ή κτίρια με αυθαιρεσία να δηλώσουν το ακίνητό τους. Όσοι σπεύσουν να το δηλώσουν, θα ωφεληθούν από πολλές δόσεις στην αποπληρωμή του προστίμου. Όσο νωρίτερα δηλώσουν οι πολίτες κάποιο αυθαίρετό τους, τόσο περισσότερο χρονικό διάστημα θα έχουν για να αποπληρώσουν το αναλογούν πρόστιμο. Διάστημα που φτάνει σχεδόν τα εννέα χρόνια. Επιπλέον έχουμε προβλέψει πολλές κατηγορίες εκπτώσεων, που φτάνουν μέχρι το 85%, ειδικά για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Καλούμε τους πολίτες που έχουν αυθαίρετο κτίσμα ή κάποια αυθαιρεσία σε νόμιμο κτίσμα να το δηλώσουν, σύμφωνα με το νέο νόμο, ώστε να μπορούν χωρίς πρόβλημα μελλοντικά να το μεταβιβάσουν και να το αξιοποιήσουν. Η Πολιτεία έχει πλέον τη βούληση και τα εργαλεία για να εντοπίσει τα αυθαίρετα κτίσματα και να σταματήσει την πρακτική της αυθαίρετης δόμησης. Με το νέο νόμο για τα αυθαίρετα έχουμε κάνει το καλύτερο δυνατό για λυθεί επιτέλους το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης».
 
Όσον αφορά τις προθεσμίες, ισχύουν συγκεκριμένα τα εξής:
 
Α) Για όσους έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του νόμου 4014/2011 και έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή έχουν πληρώσει μόνο παράβολο:
Τα στοιχεία των δηλώσεων κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 με ληξιπρόθεσμες οφειλές ή σε αρχική υποβολή με πληρωμένο παράβολο μεταφέρονται υποχρεωτικά στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 μέσα στο πρώτο εξάμηνο εφαρμογής του Ν. 4178/2013, δηλαδή μέχρι τις 7/8/2014.
Επομένως, από τις 8/2/2014 η ένταξή τους στο νόμο 4178 γίνεται εξαρχής και όχι με μεταφορά δήλωσης από το 4014/2013, χάνοντας όχι μόνο το προνόμιο των περισσοτέρων δόσεων αλλά υποχρεούνται και σε πληρωμή νέου παραβόλου.
 
Β) Για όσους κάνουν νέα δήλωση αυθαιρέτου ή κτιρίου με αυθαιρεσία:
Δηλώσεις με πληρωμή παραβόλου που θα πραγματοποιηθεί έως και 7/2/2014, εντάσσονται στην περίπτωση της παρ 2α του άρθρου 21 του ν. 4178/2013 και παρέχονται οι εξής τρόποι εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου:
i) Εφάπαξ εξόφληση (έκπτωση 20%) με προθεσμία καταβολής έως και την 10/2/2014.
ii) Εξόφληση του 30% (έκπτωση 10%) με προθεσμία καταβολής έως και την 10/2/2014. Οι επόμενες προς εξόφληση δόσεις δύναται να είναι μηνιαίες ή τριμηνιαίες.
iii) 102 μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ) με προθεσμία καταβολής των πρώτων 6 δόσεων έως και την 10/2/2014.
iv) 17 εξαμηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 300 ευρώ) με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως και την 10/2/2014
 
Για όσους έχουν ενταχθεί στο νόμο 4014/2011, κατά την μεταφορά των στοιχείων των δηλώσεων στο νόμο 4178/2013 ισχύουν οι εξής τρόποι πληρωμών:

 

Τρόπος Εξόφλησης Ν. 4014/2011
Αντιστοίχιση σε τρόπο Εξόφλησης κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4178/2013
Εφάπαξ πληρωμή (έκπτωση 20%) Εφάπαξ πληρωμή (έκπτωση 20%)
Εφάπαξ πληρωμή χωρίς έκπτωση Μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό 50 ευρώ)
Μηνιαίες δόσεις Μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό 50 ευρώ)
Τριμηνιαίες δόσεις


Πηγή: www.polytexnikanea.gr
Εξαμηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό 300 ευρώ)