Επανέναρξη ‘‘εξοικονομώ’’: Ημερομηνία-ορόσημο η 10η Ιουνίου

20/05/2019 22:27

Σε συνέχεια διαφόρων δηλώσεων που έχουν γίνει για τη συνέχιση του προγράμματος εξοικονόμησης κατ’ οίκον, είτε ως “Εξοικονομώ III”, είτε ως β’ κύκλος του “Εξοικονομώ II” (που είναι και το ορθότερο), το B2Green.gr καταδεικνύει την 10η Ιουνίου ως σημαντική ημερομηνία για τις εξελίξεις αναφορικά με την επανέναρξη του προγράμματος.

Για να μπορέσει να επανεκκινήσει  το πρόγραμμα θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες εργασίες και αλλαγές για την προσαρμογή του υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος του «Εξοικονομώ ΙΙ» καθώς και η αντιγραφή, μεταφορά και εγκατάστασή του με τρόπο που να διασφαλίζεται η αυτόνομη παρακολούθηση της ροής εργασίας υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων του β΄ κύκλου του προγράμματος. Τα ανωτέρω θα αναλάβει να τα υλοποιήσει ανάδοχος ο οποίος ουσιαστικά μεταξύ άλλων θα πρέπει να εξασφαλίσει πως το πληροφοριακό σύστημα θα είναι λειτουργικό προκειμένου να δεχθεί και να διαχειρισθεί τις αιτήσεις που θα υποβληθούν στο β’ κύκλοτου προγράμματος. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος ανάδοχος θα αναλάβει και την υποστήριξη και τήρηση εγγυημένου επιπέδου υπηρεσιών υποστήριξης (SLA) του πληροφοριακού συστήματος του β’ κύκλου από την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας έως και 30/09/2019 καθώς και  την υποστήριξη και τήρηση εγγυημένου επιπέδου υπηρεσιών υποστήριξης (SLA) του πληροφοριακού συστήματος του α’ κύκλου από 26/07/2019 έως και 30/09/2019.

Για την ανάληψη της ανωτέρω υποχρέωσης, το ΥΠΕΝ έχει ήδη αποστείλει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, σύμφωνα με την οποία οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τον ανάδοχο χωρίζονται σε 2 τμηματικές περιόδους. Η πρώτη περίοδος αφορά την υλοποίηση και παράδοση του πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίξει τον β’ κύκλο του Προγράμματος και ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 10/06/2019, και η δεύτερη περίοδος αφορά την υποστήριξη και τήρηση εγγυημένου επιπέδου υπηρεσιών υποστήριξης (SLA) του πληροφοριακού συστήματος του α’ κύκλου από 26/07/2019 ως και 30/09/2019, και του β’ κύκλου από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας έως και 30/09/2019. Από τα παραπάνω και σύμφωνα με την πρώτη περίοδο, θα πρέπει ουσιαστικά μέχρι τις 10/06/2019 να παραδοθεί το πληροφοριακό σύστημα που θα υποστηρίξει το β’ Κύκλο του Προγράμματος, συνοδευόμενο από τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης του για την υποβολή της αίτησης, καθώς και από τον πηγαίο κώδικα του συστήματος.

Αν όλα τα ανωτέρω τηρηθούν χωρίς καθυστερήσεις, μέχρι την 10η Ιουνίου θα πρέπει να είναι έτοιμο το ανανεωμένο πληροφοριακό σύστημα έτσι ώστε να δοθεί στη δημοσιότητα το νέο τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης και να υπάρξει στη συνέχεια ένα εύλογο χρονικό διάστημα, από τη δημοσιοποίηση του εγχειριδίου μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποβολής νέων αιτήσεων. Με πρώτο χρονικό ορόσημο λοιπόν την ανωτέρω ημερομηνία, το B2Green.gr θα παρακολουθεί και θα σας μεταφέρει άμεσα και έγκυρα όλες τις εξελίξεις για το νέο άνοιγμα του προγράμματος.

Πηγή: www.b2green.gr