«Κλειδί» η αγωγή έξωσης για να γλιτώσουν οι ιδιοκτήτες το φόρο για ανείσπρακτα ενοίκια

12/06/2016 19:31

Αρκεί η απλή κατάθεση αγωγής έξωσης στα δικαστήρια, αντίγραφο της οποίας θα προσκομίζεται στην Εφορία, για να μη φορολογηθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για ανείσπρακτα ενοίκια του 2015.

Λόγω της πολύμηνης αποχής των δικηγόρων, πολλοί ιδιοκτήτες, που δεν είχαν εισπράξει ενοίκια τον προηγούμενο χρόνο, δυσκολεύονται να εκδώσουν εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να ασκήσουν εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου να μη φορολογηθούν.

Για να μην υπάρξουν λοιπόν «παρατράγουδα», επιτρέπονται, καθ’ όλο το διάστημα της αποχής των δικηγόρων, οι απλές καταθέσεις αγωγών στα δικαστήρια, τις οποίες αποδέχεται η εφορία, προκειμένου να απαλλάξει από το φόρο όσους ιδιοκτήτες είχαν ανείσπρακτα ενοίκια.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι ιδιοκτήτες δεν εισέπραξαν ενοίκια από τους μισθωτές τους κατά τη διάρκεια του 2015 μπορούν να τα δηλώσουν εφέτος σε ξεχωριστό κωδικό και στο έντυπο Ε2 και στο έντυπο Ε1. Συγκεκριμένα, στο Ε2 τα ανείσπρακτα ενοίκια πρέπει να δηλωθούν στη στήλη 16 της πρώτης σελίδας και στο Ε1 πρέπει να αναγραφούν στους κωδικούς 125-126 του πίνακα 4Δ2 στην τρίτη σελίδα.

Ωστόσο, οι εν λόγω ιδιοκτήτες θα πρέπει, πριν υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση, να καταθέσουν στην εφορία τους φωτοαντίγραφο διαταγών πληρωμής, δικαστικών αποφάσεων ή αγωγών έξωσης.

Ας σημειωθεί, επίσης, ότι η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 30 Ιουνίου 2016. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω εισοδήματα θα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν.

Πηγή: blog.xe.gr