Ξαναγράφουν το σχέδιο για την προστασία από τους πλειστηριασμούς

22/04/2015 00:00

Αγωνία και πυρετός επικρατεί στο στρατόπεδο Σταθάκη, αλλά και στις τράπεζες μετά την απόφαση της ΕΚΤ να στείλει πίσω το νομοσχέδιο για τα «κόκκινα» δάνεια
 
Η γνωμοδότηση Ντράγκι, που ήταν αρνητική γιατί υπογράμμιζε ότι πριμοδοτούνται οι μπαταχτσήδες, προκαλεί σοβαρό πρόβλημα και πάει πίσω τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για διευθέτηση του ζητήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναζητούνται λύσεις που θα ευνοούν αφενός όσους έχουν πραγματικό οικονομικό πρόβλημα και θα πρέπει να προστατεύονται από πλειστηριασμούς και αφετέρου δεν θα είναι τόσο διευρυμένα τα κριτήρια ώστε να εντάσσονται στο ευνοϊκό καθεστώς και όσοι έχουν μεγάλη περιουσία ή ρευστό αλλά δε πληρώνουν τα δάνειά τους σκόπιμα.

Το σχέδιο θα ξαναγραφτεί και θα σταλεί εκ νέου στη Φραγκφούρτη για έγκριση από το «αφεντικό» των τραπεζών, δηλαδη την ΕΚΤ η οποία δεν θέλει να οδηγήσει την κατάσταση σε νέα ανακεφαλαιοποίηση εξαιτίας των κόκκινων δανείων.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ σε γνωμοδότησή της, αναφορικά με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας (νόμος Σταθάκη) που εισάγει διατάξεις σχετικά με την αναστολή των πλειστηριασμών ακινήτων οφειλετών, η οποία υπογράφεται από τον Μάριο Ντράγκι, εμφανίστηκε αρνητική σε ενδεχόμενο γενικευμένης αναστολής των πλειστηριασμών ακινήτων στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο έχει δυσμενή αντίκτυπο στη νοοτροπία των πληρωμών και αποτελεί βασικό πρόσκομμα στην αποτελεσματική διαχείριση και διευθέτηση του πολύ μεγάλου όγκου μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Τονίζει μάλιστα πως "Καμία γενικευμένη αναστολή των πλειστηριασμών κύριας κατοικίας, εφόσον δεν είναι καίρια στοχευμένη προς μία σχετικά περιορισμένη ομάδα ευπαθών οφειλετών που πράγματι χρήζουν προστασίας, δεν μπορεί να αποτελεί πρόσφορο μέσο για την αντιμετώπιση του μεγάλου όγκου δυσχερώς εξυπηρετούμενων οφειλών, καθώς εγείρει τον κίνδυνο καταστρατήγησης των σχετικών ρυθμίσεων (moral hazard) και υπονομεύει τη μελλοντική προσφορά πιστώσεων".

"Είναι πιθανό ότι οι σχετικές απαγορεύσεις τις οποίες προβλέπει το σχέδιο νόμου θα λειτουργήσουν ως κίνητρο για όσους οφειλέτες δεν χρήζουν πράγματι προστασίας, προκειμένου αυτοί είτε να παύσουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους είτε να συνεχίσουν να τις εκπληρώνουν σε δραστικά μειωμένη βάση, ακόμη και όταν είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν στο ακέραιο" συνεχίσει η γνωμοδότηση.

Τέλος, η ΕΚΤ τονίζει πως "μέτρα όπως η απαγόρευση των πλειστηριασμών θα πρέπει να είναι προσεκτικά στοχευμένα προς τα ευπαθή νοικοκυριά και να συνοδεύονται από πρόσθετες, αποτελεσματικές ασφαλιστικές δικλείδες για την πρόληψη φαινομένων αθέτησης υποχρεώσεων στρατηγικού χαρακτήρα και την αποσόβηση τυχόν αρνητικού αντίκτυπου στη μελλοντική πιστωτική ανάπτυξη".

Πηγή: www.b2green.gr