Εξοικονομώ – Επιχειρώ: Έρχονται ενισχύσεις έως 250.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων

2023-08-03 10:54

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα και για το «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» το οποίο αφορά σε κίνητρα για την εξοικονόμηση ενέργειας για επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα που προετοιμάζεται τον τελευταίο καιρό είναι στις άμεσες προτεραιότητες του ΥΠΕΝ.

 

Μέσω αυτού, έμποροι, επαγγελματίες του κλάδου των Υπηρεσιών, αλλά και του Τουρισμού θα μπορούν να εξασφαλίσουν επιδοτήσεις που φτάνουν έως και τα 250.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή αφορά -μεταξύ άλλων- σε θερμομονώσεις, σε επεμβάσεις στα συστήματα θέρμανσης – ψύξης, σκίασης ή αερισμού χώρων, ακόμη και σε φωτοβολταϊκά ή μικρές ανεμογεννήτριες, καλύπτοντας μέρος του κόστους με δωρεάν κρατικό χρήμα.

Αξιζει να σημειωθεί ότι δεν αρκεί μια επιχείρηση να είναι δικαιούχος της δράσης, καθώς για να ολοκληρωθεί η επιδότητη, υπάρχουν συγκεκριμένοι ενεργειακοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν κατά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Απαιτείται οπωσδήποτε πολύ καλή γνώση τον ενεργειακών παραγόντων του κτιρίου καθώς και το εξοπλισμού που θα επιλεχθεί, ώστε να είναι βέβαιη η επιτυχής ολοκλήρωση και επιδότηση.

 

Ενεργειακός Στόχος

Τα επιδοτούμενα έργα θα πρέπει να επιτύχουν τους ελάχιστους ενεργειακούς στόχους του προγράμματος που είναι:

  1. μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%
  2. εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 35%

αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά τρείς (3) ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β’ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση) εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4122/2013.

Βασικοί πυλώνες των δράσεων του προγράμματος είναι:

  • Η ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής με παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, την αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, την αναβάθμιση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης, αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας, την αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού, κλπ, και
  • Η εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και διατάξεων αυτοματισμού.
  •  

Οι ενισχύσεις

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι ενισχύσεις θα ξεκινούν από 20.000 ευρώ και θα φτάνουν έως και 250.000 ευρώ και θα απευθύνεται σε επαγγελματίες, που εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής,  θα μπορεί να επιλέξει μέσα από μια γκάμα 9 επιλέξιμων έργων τον τρόπο που θα αναβαθμίσει ενεργειακά την επιχείρησή του, λαμβάνοντας επιδότηση από 40 έως 50% για επενδύσεις ύψους 50.000 έως και 500.000 ευρώ.

Μεταξύ των επιλέξιμων έργων περιλαμβάνονται και οποίων συστήματα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές Α/Θ συμπεριλαμβανομένων των γεωεναλλακτών.

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής για επιχειρήσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής για τις επιχειρήσεις είναι:

 

  1. Να έχουν επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ)
  2. Να έχουν συσταθεί ως επιχείρηση πριν τη 1/1/2021 (να έχει γίνει έναρξη δραστηριοτήτων έως 31/12/2020)
  3. Να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο αδειοδοτικό έγγραφο και να μην τελεί υπο καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστική διαχείρισης.
  4. Να μην υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση στο ακίνητο της επιχείρησης.
 
Πηγή: B2green.gr